Palkansaajan tuloverotus pysyy ennallaan 2011


Palkansaajien tuloverotus pysyy vuonna 2011 kuluvan vuoden tasolla. Keskipalkkaisen, 3 018 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste on ensi vuonna 29,5 prosenttia eli sama kuin tänä vuonna.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on huomioitu arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin, keskimääräisen kunnallisveron nousu sekä sosiaalivakuutusmaksujen muutokset. 

Vuonna 2011 ansioiden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,8 prosenttia. Sosiaalivakuutusmaksut pysyvät alle 53-vuotiailla palkansaajilla käytännössä ennallaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,20 prosenttiyksikköä 18,97 prosentista 19,17 prosenttiin. Palkansaajien tuloverotus pysyy kuitenkin ennallaan, sillä valtio korottaa valtion tuloveroasteikon tulorajoja ja kasvattaa työtulovähennystä.


Lisätiedot:
Pääekonomisti Minna Punakallio, 09 6188 7326, 040 751 5175
Tuloverojen osuus veronalaisesta tulosta 1991–2011-kuvio osoitteessa www.veronmaksajat.fi


Laskentaoletukset:

Tuloveroperusteet vuodelle 2011: Hallituksen esityksen mukaiset valtion asteikkorajojen muutokset sekä työtulovähennyksen korotus 740 euroon (vuonna 2010 650 euroa). Perusvähennys 2 250 euroa (vuonna 2010 2 200 euroa).

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,82 % ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 1,19 % (vuonna 2010 päivärahamaksu 0,93 % ja sairaanhoitomaksu 1,47 %).

Palkansaajan työeläkemaksu 4,7 % (vuonna 2010 4,5 %).

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % (vuonna 2010 0,4 %).

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti 19,17 % (vuonna 2010 18,97 %).

Vain viran puolesta tehtävät vähennykset, alle 53-vuotias palkansaaja.

Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2011 on 2,8 %, mikä sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

 

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.