Palkansaajien Verotus Kevenee 0,2 Prosenttiyksikköä

Report this content

Veronmaksajat laski tupon veroratkaisujen vaikutukset: PALKANSAAJIEN VEROTUS KEVENEE 0,2 PROSENTTIYKSIKKÖÄ - TUPOSSA PÄÄPAINO PALKANKOROTUKSISSA Hallituksen tuporatkaisun tueksi tekemät veropäätökset keventävät suomalaisen palkansaajan tuloveroastetta vuonna 2003 eri tulotasoilla 0,2 prosenttiyksiköllä. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on tupon veroratkaisujen lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mielestä nyt päätetty verokevennys on hyvin pieni liikahdus oikeaan suuntaan. - Palkansaajien verotus ei näillä päätöksillä juurikaan muutu, mutta puhdas nollalinja sentään taittui aavistuksenomaiseksi kevennykseksi. - Tupo painottui tällä kertaa palkankorotuksiin, eikä veroporkkanan rooli muodostunut olennaiseksi, toteaa Lehtinen. Tuporatkaisun yhteydessä hallitus päätti hieman muuttaa eduskunnan käsittelyssä jo olevia esityksiään ensi vuoden veroperusteiksi. Valtion tuloveroasteikon veroprosentteja alennetaan kautta linjan 0,5 prosenttiyksiköllä, aiemmin esitetyn 0,3 prosenttiyksikön asemasta. Tulonhankkimisvähennystä korotetaan 590 euroon, eikä 540 euroon, kuten aiemmin esitettiin. Ensi vuonna keskipalkkaisen 2255 euroa tienaavan tuloveroaste alenee tämänvuotisesta eli 32,4 prosentista 32,2 prosenttiin. Pienituloisen, noin 1500 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenee 26,1 prosentista 25,9 prosentiin ja hyvätuloisen, noin 6000 euroa tienaavan 46,0 prosentista 45,8 prosenttiin. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 - 414 652 Ekonomisti Päivi Kaarlela, (09) 6188 7327, 040 - 766 2447 (graafit ja taulukot) Laskentaoletukset: Hallituksen eduskunnalle jo esittämät ja tuporatkaisun mukaiset veroperusteet vuodelle 2003. Valtion tuloveroasteikossa asteikkoportaiden alarajojen nosto yhdellä prosentilla sekä marginaaliveroprosenttien lasku 0,5 %-yksiköllä; tulonhankkimisvähennyksen sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korottaminen. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2003 on 3,5 % (VM Suhdannekatsaus 8.11.2002). Se sisältää sopimuskorotusten lisäksi liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00010/wkr0002.pdf