Palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna 0,7-0,9 prosenttiyksikköä

Kunnallisverojen korotukset ja maksumuutokset eri suuntiin.

Kunnallisveropäätösten ja maksumuutosten jälkeen suomalaisten palkansaajien verotus eri tulotasoilla on kevenemässä 0,7 - 0,9 prosenttiyksikköä ensi vuonna. Keskituloiselle jää käteen 20 euroa enemmän kuukausittain. Suhteellisesti eniten alenevat pienituloisten palkkaverot. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on budjetin veroesitysten lisäksi otettu huomioon arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin sekä viimeisimmät veroratkaisut ja maksumuutokset. ”Palkansaajan työeläkemaksun tilapäinen alentaminen tuo pienen lisäkevennyksen”, toteaa Veronmaksajien ekonomisti Jenni Oksanen. Tel-maksu on alenemassa alle 53-vuotiaalla 4,6 prosentista 4,3:een ja yli 53-vuotiailla 5,8 prosentista 5,4:ään. ”Toiseen suuntaan vaikuttavat sitten työttömyysvakuutusmaksun korotus 0,50 prosentista 0,58:aan ja kunnallisverojen kiristykset. 140 kuntaa päätti korottaa veroprosenttiaan, minkä tuloksena keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 18,29:stä 18,40 prosenttiin.” ”Laskelmissa käytetään tätä keskiarvoa. Niissä kunnissa, joissa veroprosenttia nostetaan, se syö pahimmillaan kuntalaisilta ensi vuoden veronkevennykset kokonaan”, Oksanen toteaa. Kun kaikki vaikutukset yhdistetään, keskipalkkaisen 2500 euroa tienaavan tuloveroaste on laskemassa ensi vuonna 0,8 prosenttiyksikköä 31,5 prosentista 30,7 prosenttiin. Tämä merkitsisi käteen jäävän tulon lisääntymistä 20 eurolla kuukaudessa. Pienituloisen, noin 1700 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenisi 0,9 prosenttiyksikköä 24,0 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 6700 euroa tienaavan 0,7 prosenttiyksikköä 44,5 prosenttiin. Lisätiedot: Ekonomisti Jenni Oksanen, Veronmaksajat, (09) 6188 7327 www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot) Laskentaoletukset: Vain viran puolesta tehtävät vähennykset, alle 53-vuotias palkansaaja. Budjettiesityksen veroperusteet vuodelle 2006: Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosenttien alennus, asteikkorajojen muutokset sekä kahden prosentin inflaatiotarkistus asteikkorajoihin. Uusi verosta tehtävä ansiotulovähennys 2006. Sairausvakuutusmaksu 2006: päivärahamaksu 0,77 % ja sairaanhoitovakuutusmaksu 1,33% (vuonna 2005 sava-maksu yhteensä 1,5%) Palkansaajan työeläkemaksu 4,3% (vuonna 2005 4,6%) ja työttömyysvakuutusmaksu 0,58% (vuonna 2005 0,50%). Keskimääräinen kunnallisveroprosentti 18,40% (vuonna 2005 18,29%) Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2006, +2,5 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.