PALKKAVEROTUS KEVENEE ENSI VUONNA KAUTTA LINJAN

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus keventäisi suomalaisten palkansaajien verotusta vuonna 2006 eri tulotasoilla 0,6 – 0,8 prosenttiyksikköä. Keskituloiselle jäisi käteen 15 euroa enemmän kuukausittain. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. Kuluvana vuonna palkansaajien verotus ei keventynyt lainkaan. Valtiovarainministeriön nyt vuodelle 2006 ehdottamat veroperusteet merkitsevät siten paluuta kevennyslinjalle. Nyt ehdotetut muutokset linjattiin pääosin jo viime syksynä tuloratkaisun yhteydessä. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hyvänä paluuta maltillisten veronkevennysten tielle välivuoden jälkeen. - Veronkevennykset turvaavat ensi vuonna kansalaisten ostovoiman kasvua ja luovat uskoa tulevaisuuteen. - Asteittaiset palkkaveron kevennykset ovat olleet menestyksekkään talouspolitiikan kulmakivi koko laman jälkeisen ajan. Ne ovat tuottaneet loistavaa tulosta myös kuluvalla vaalikaudella. Tällä linjalla on turvallista jatkaa, toteaa Lehtinen Ehdotuksen toteutuessa keskipalkkaisen 2495 euroa tienaavan tuloveroaste laskisi ensi vuonna 0,6 prosenttiyksikköä 31,4 prosentista 30,8 prosenttiin. Tämä merkitsisi käteen jäävän tulon lisääntymistä 15 eurolla kuukaudessa. Pienituloisen, noin 1700 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenisi 0,8 prosenttiyksikköä 24,1 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 6700 euroa tienaavan 0,6 prosenttiyksikköä 44,5 prosenttiin. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652 www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot) Laskentaoletukset: Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaiset veroperusteet vuodelle 2006. Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosenttien alennus, asteikkorajojen muutokset sekä kahden prosentin inflaatiotarkistus asteikkorajoihin. Uusi verosta tehtävä ansiotulovähennys. Sairausvakuutusmaksun muutos ja uusi päivärahamaksu. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2006, +2,5 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit