PALKKAVEROTUS KIRISTYMÄSSÄ SELVÄSTI

Lehdistötiedote 14.9.2004, heti julkaisuvapaa Veronmaksajat laski budjettiehdotuksen vaikutukset palkansaajille, maksukorotukset lisäävät tuloneuvottelujen veropaineita: PALKKAVEROTUS KIRISTYMÄSSÄ SELVÄSTI Sosiaalivakuutusmaksujen korotukset kiristävät keskipalkkaisen suomalaisen verotusta selvästi vuonna 2005. Palkansaajan tulovero on kiristymässä ensi vuonna eri tulotasoilla 0,3 - 0,5 prosenttiyksikköä. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on budjetin veroperusteiden ja arvioidun ansiokehityksen lisäksi on laskettu myös veroluonteisten sosiaalivakuutusmaksujen korotusten vaikutukset veroihin. Suhteellisesti eniten nousisi pienituloisen noin 1600 euroa ansaitsevan tuloveroaste. Nousu 25,3:een prosenttiin merkitsisi 0,5 prosenttiyksikön korotusta. Keskipalkkaisen 2432 euroa tienaavan tuloveroaste nousisi ensi vuonna 0,4 prosenttiyksikköä 31,3 prosentista 31,7 prosenttiin. Tämä merkitsisi käteen jäävän nettopalkan alenemista kymmenellä eurolla kuukaudessa. Hyvätuloisen, noin 6500 euroa tienaavan tuloveroaste nousisi 0,3 prosenttiyksikköä 45,4 prosenttiin. Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan mukaan nyt vaaditaan mittavia veronkevennyksiä pelkästään sen turvaamiseksi, että palkansaajan verotus ei ensi vuonna kiristyisi: "Näistä asetelmista on pitkä ponnistus edes nollatasolle. Tuloratkaisuun kytkettyihin veronkevennyksiin kohdistuvat nyt todella suuret paineet." "Veronkevennysten kääntyminen kiristyksiksi vaarantaisi yksityiseen kulutukseen perustuneen talouskasvun. Tämän lisäksi myös työnantajamaksujen arvioitu kiristyminen kasvattaa jo ennestään leveää verokiilaa ja heikentää työllistämismahdollisuuksia", Kurjenoja arvioi. Yli 53-vuotiaille tulee ensi vuoden alusta korotettu työeläkemaksu. "Tämän johdosta yli 53-vuotiaita odottaa ensi vuonna vielä selvästi muita kovempi veronkiristys, mikäli budjettiehdotuksen ratkaisut jäisivät voimaan", Kurjenoja lisää. Lisätiedot: Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326, gsm 040-820 5378 Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot) Jaana Kurjenojan kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa: http://www.veronmaksajat.fi/uploads/KurjenojaJaana2(1).jpg Laskentaoletukset: Valtion talousarvioesityksen mukaiset veroperusteet vuodelle 2005. Valtion tuloveroasteikossa asteikkoportaiden alarajojen nosto kahdella prosentilla. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2005, +3,5 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset. Palkansaajan työeläkemaksun nousu 4,7 %:iin ja työttömyysvakuutusmaksun 0,4 %:iin. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/14/20040914BIT00170/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit