Pienten palkkojen verot jo alle eurooppalaisen tason: Marginaaliverot yhä Suomen ykkösongelma

Pienten palkkatulojen verotus Suomessa on tänä vuonna jopa eurooppalaista keskitasoa kevyempää. Tulojen noustessa ero muihin maihin kasvaa kuitenkin selkeästi sekä yksinäisillä että perheellisillä palkansaajilla. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta ”Kansainvälinen palkkaverovertailu 2006” -tutkimuksesta, jossa vertailtiin työn verotusta 18 läntisessä teollisuusmaassa. Tutkimuksen on laatinut Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Suomessa keskipalkkaista työntekijää verotetaan 3,3 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa vertailumaissa keskimäärin. Ylimmällä tarkastellulla tasolla ero on jo kahdeksan prosenttiyksikköä. Belgia ja Tanska verottavat palkansaajiaan Suomea ankarammin kaikilla tulotasoilla. Suomen yli keskituloisten korkea verotus johtuu kireästä veroprogressiosta. Jo pienituloisten työssä etenemistä verotetaan eurooppalaisittain ankarasti, eli marginaaliverotus on kireää. Keskituloisten marginaaliverotus on Suomessa 8,8 prosenttiyksikköä kireämpää kuin vertailumaissa keskimäärin. Suurimmalla tutkitulla palkkatasolla vastaava ero on 10,6 prosenttiyksikköä. Suomalaiset työnantajamaksut ovat kansainvälistä keskitasoa, keskimäärin noin 24 prosenttia bruttopalkasta. Esimerkiksi naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa työnantajamaksut ovat selvästi Suomea kovempia, Norjassa selvästi pienempiä ja Tanskassa lähes olemattomia. Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut Suomen ja 16 muun OECD-maan palkkaverotusta jo vuodesta 1995. Toissa vuonna vertailuun mukaan tuli myös Viro. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326 tiedottaja Leena Kurkinen, (09) 6188 7352, 050 531 5465 Taulukot ja koko tutkimus liitteineen: www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.