Porista vuoden 2005 Taloustaitokunta

Vuoden 2005 Taloustaitokunta-palkinto on myönnetty Porin kaupungille. Arvonimen myöntää Veronmaksajain Keskusliitto. Vuosittaisella Taloustaitokunnan valinnalla liitto kiinnittää huomiota kuntien tehokkaaseen taloudenhoitoon ja merkitykseen verottajina. Porin talous on tasapainossa hyvän taloudenpidon vuoksi. Kaupunkilaisten verorasitus on maan keskimääräistä tasoa kevyempää, ja palvelut on hoidettu hyvin. Terveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon menot ovat 76 000 tuhannen asukkaan Porissa hieman maan keskimääräistä tasoa alhaisemmat. "Myöntämällä vuoden Taloustaitokunta-palkinnon Porin kaupungille Veronmaksajain Keskusliitto antaa tunnustuksen vakaalle taloudenpidolle, jolla kaupunki on turvannut hyvän palvelutason pitämällä asukaskohtaiset käyttökustannukset kurissa, ei käymällä alati veronmaksajien kukkarolla", Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen totesi palkinnon luovutustilaisuudessa Porissa tiistaina. "Porissa voimakkaan rakennemuutoksen haasteisiin on reagoitu pitkäjänteisellä ja vastuullisella tavalla", Lehtinen kiitti. Pori kärsi pahoin 90-luvun alun laman kourissa, ja monet perinteiset työpaikat katosivat. Sittemmin kaupungissa on saatu aikaan onnistunut rakennemuutos. Nykyisin joillakin toimialoilla on jopa pula työntekijöistä, vaikka Porin 15 prosentin työttömyysaste on suuren rakennetyöttömyyden takia edelleen korkea. Porista on myös kehittynyt opiskelukaupunki, jossa on mm. viiden yliopiston yliopistokeskus. Porin vuosikate on korkea. Vuodesta 2001 lähtien vuosikate on kattanut poistot ja arvonalentumiset, ja kaupungin talous on ollut tasapainossa. Porissa nostettiin tuloveroprosenttia vuonna 2002 prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin. Tuloveroprosentti on silti hieman sekä koko maan että Satakunnan keskimääräistä tasoa alempi. Myös kiinteistöverotus on hieman kevyempää kuin Satakunnassa tai koko maassa keskimäärin. Kaupunginhallitus on laatinut vuosiksi 2005 - 2008 hallitusohjelman, jossa se on sitoutunut vakaaseen taloudenpitoon ja pidättäytymään tuloveroprosentin korotuksista. ”Porissa keskeiset peruspalvelut eli sosiaali- ja terveyspalvelut on pystytty tuottamaan kustannustehokkaasti, hallintokunnat ovat sopeutuneet tiukkaan budjettikuriin ja liikelaitokset ovat omalta osaltaan tuoneet talouteen vakautta”, Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen totesi palkintoa vastaanottaessaan. Veronmaksajain Keskusliitto valitsi ensimmäisen kerran vuoden Taloustaitokunnan vuonna 1991, jolloin palkittiin Posio. Tämän jälkeen arvonimen ovat saaneet Vaasa, Pälkäne, Kauhajoki, Merimasku, Tampere, Ruokolahti, Uusikaarlepyy, Karkkila, Lapinlahti, Rauma, Rusko, Kuusamo ja Tuusula. Lisätietoja: Veronmaksajat: tiedottaja Leena Kurkinen, puh. (09) 6188 7352 Porin kaupunki: kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, puh. (02) 621 1010 http://www.pori.fi (tietoa Porin kaupungista) http://www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.