Professori Edward Andersson Veronmaksajien vuosikokouksessa: Ahnehtiiko verottaja kiinteistöverotuksessa?

Veronmaksajain Keskusliiton puheenjohtaja, professori Edward Andersson varoitti verottajaa liiasta ahnehtimisesta, kun kiinteistöveron arvostusnormeja valmistellaan. Veronmaksajien vuosikokouksessa Helsingissä 18.4 puhunut Andersson esitti varsin myönteisiä näkemyksiä viime vuonna päätetyn pääoma- ja yritysverouudistuksen toteutumisesta. ”Vaikkei vielä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, voi kuitenkin positiivisena seikkana todeta, että pörssiyhtiöiden osingonjako ei ole lähtenyt laskuun, kuten uudistuksen vastustajat uhkasivat. Lisäksi varallisuusveron poisto ensi vuodesta alkaen tulee johtamaan eri pääomansijoitusmuotojen verotuksen suurempaan yhdenmukaisuuteen, mikä on myönteinen seikka.” Andersson puuttui esiintyneisiin arvioihin, että kohtuullisiin arvostustasoihin perustuneen varallisuusveron poistuessa tilalle suunniteltaisiin ankarampia arvostusnormeja, joilla olisi suurta käytännön merkitystä erityisesti kiinteistöverotuksessa: ”On syytä varoittaa verottajaa liian suuresta ahneudesta tältä osin. Esimerkiksi asuinkiinteistöjen kiinteistöverot siirtyvät suoraan asumiskustannuksiin ja asuntojen vuokriin.” ”Ruotsissa arvostustason nosto lähelle käypiä arvoja johti joitakin vuosia sitten kohtalokkaisiin seurauksiin, kun esimerkiksi ranta-alueiden alkuperäiset asukkaat joutuivat muuttamaan pois perityiltä kiinteistöiltään kiinteistöveron muututtua niin ankaraksi, etteivät he sitä kestäneet.” Andersson otti kantaa myös keskusteluun perintö- ja lahjaverotuksesta: ”Oma järjestömme on ottanut aivan oikean kannan, kun on korostettu, että perintövero kohdistuu aivan liian pieniin perintöosuuksiin, ollen normaalikokoisten perintöjen osalta liian ankaraa. Lisäksi on aiheellisesti puollettu kolmannen veroluokan poistamista. Itse olen sitä mieltä, että kohtuullinen perintövero on paikallaan.” Andersson arvosteli puheessaan valtiovarainministeri Antti Kalliomäen esille nostamaa ajatusta kunnallisveron progressiivisuudesta: ”Se on hyvin huono ajatus. En tunne ainoatakaan maata, jossa olisi kaksi rinnakkaista progressiivista tuloverotusta. Suomessa jo valtion tuloverotus on Euroopan progressiivisimpia.” ”Pienten ja köyhien kuntien ongelmia progressiivinen kunnallisvero ei voisi lainkaan ratkaista. Jo nykyinen, ansiotulovähennyksestä johtunut kunnallisveron lievä progressiivisuus on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.”

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit