RUOTSIN MALLI RIISUISI HALLITUKSELTA VEROASEET

Lehdistötiedote 5.9.2005 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoman avausta kuntaverotuksen uudistamisesta ennakkoluulottomana, mutta varoittaa riisumasta hallitukselta ja eduskunnalta päätösvaltaa verotuksen tasosta. - Ansiotulojen verotuksen siirtäminen Ruotsin mallin mukaisesti pääosin kuntien vastuulle jättäisi tulevat hallitukset helposti veropolitiikan sivustakatsojiksi, katsoo Lehtinen - Pahimmillaan seurauksena voisi olla veropolitiikan täyskäännös ja viime vuosien asteittaisten kevennysten taittuminen veronkiristyksiksi ilman, että hallitus tai eduskunta voivat asiaan enää riittävän tehokkaasti vaikuttaa. - Ansiotulojen verotuksen tasosta päättäminen on keskeinen osa valtakunnallista veropolitiikkaa. Sitä ei ole mielekästä delegoida pienten tai suurienkaan kuntien vastuulle jatkossakaan. Lehtisen mielestä Ruotsissa jo käytössä olevan kunnallistetun verotusmallin huonoin puoli on jäykkyys. Suurin osa ruotsalaisista maksaa vain kunnallisveroa, joka on tasoltaan yli 30 prosenttia. Valtio voi vaikuttaa useimpien verotasoon vain vähennysjärjestelmän kautta. Ruotsissa ei ole harrastettu tupoja eikä niihin kytkettyjä veroratkaisuja. - Ruotsin mallin käyttöönotto voisi johtaa Suomessakin verojärjestelmän vaaralliseen sementoitumiseen tilanteessa, jossa tarvitaan joustavuutta ja valtion aktiivista veropolitiikkaa ostovoiman lisäämiseksi. - On vaikea nähdä, miten esimerkiksi viime vuosien tuloratkaisuihin kytketyt veronkevennykset olisi voitu aikaansaada, jos Suomessa olisi jo ollut käytössä Ruotsin veromalli. Lehtinen pitää myös esitetyn veromuutoksen vaikutusta hyvinvointipalvelujen kustannusten läpinäkyvyyteen melko näennäisenä. - Uudessa mallissa valtionosuudet korvattaisiin massiivisella verotulojen tasauksella kuntien kesken. Myös verotuksen progressiivisuutta viriteltäisiin laajamittaisilla vähennysjärjestelyillä. Läpinäkyvyys ei olisi lopulta nykyistä kummempi, pohtii Lehtinen. Lehtisen mielestä ansiotulojen verotuksen laajamittainen kunnallistaminen olisi veropoliittisesti erityisen ongelmallista parhaillaan valmisteltavana olevan mittavan palvelurakenne- ja kuntauudistuksen takia. - Kuntatalous on jo muutoinkin rajussa myllerryksessä kuntarakennetta uudistettaessa. Jos kuntien valtionosuudet samalla poistetaan ja korvataan kunnallisveron korotuksilla ja verotulojen tasauksella, on riski hallitsemattomista veromuutoksista ilmeinen. Lehtinen pitää tässä tilanteessa veropoliittisesti parempana lähtökohtana kuntien nykyisen verotusaseman turvaamista niin, että valtio sitoutuu olemaan leikkaamatta kuntien tuloja verotusta jatkossa kevennettäessä. Tähän antaa hyvän pohjan Veronmaksajien esityksestä vuonna 2006 käyttöönotettava uusi verosta tehtävä vähennys, joka mahdollistaa myös pienituloisten verotuksen keventämisen suoraan valtion piikkiin. - Veropoliittisesti selkeintä on turvata kuntien nykyinen veropohja tulevissa uudistuksissa. Näin kuntatalous saa tukevan perustan, jolle uusi kuntarakenne voidaan turvallisin mielin pystyttää. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit