Suomalaiset lapsiperheet eurooppalaisessa vertailussa: "VEROTUS KIREÄÄ, TUET JA PALVELUT KESKITASOA"

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa maanantaina 29.9.2003 klo 10.30 Suomalaiset lapsiperheet eurooppalaisessa vertailussa: "VEROTUS KIREÄÄ, TUET JA PALVELUT KESKITASOA" - Veronmaksajain Keskusliitto - Suomalaiset lapsiperheet ovat verokurimuksessa, jossa kireän palkkaverotuksen vastineeksi maksetaan suhteellisen kitsaita lapsilisiä ja ylläpidetään päivähoitojärjestelmää, joka laadukkuudestaan ja kattavuudestaan huolimatta ei ole ainutlaatuinen. Tämä käy ilmi Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenojan tutkimuksesta, jossa vertailtiin lapsiperheiden oloja 11 Euroopan maassa. Suomalaisen lapsiperheen tuloverotus on kansainvälisesti vertaillen suhteessa kireämpää kuin perheettömän palkansaajan. Erityisen kireää lapsiperheiden verotus on yli keskituloisilla perheillä. Suomalaiset lapsilisät eivät ole eurooppalaisittain ainutlaatuisia tai runsaita. Tutkimuksen 11 Euroopan maasta neljässä maksetaan kahdesta lapsesta pienempiä lapsilisiä kuin Suomessa ja kuudessa suurempia. Runsaimmat lapsilisät ovat Itävallassa, Norjassa, Saksassa ja Tanskassa. Varhaiskasvatusjärjestelmiin, päivähoitoon ja esiopetukseen, osallistuminen on Suomessa vähäistä eurooppalaiseen tasoon verrattuna. Varhain alkava ilmainen esiopetus onkin yleinen ilmiö Euroopassa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on kuitenkin laadukas, kokopäivähoitoa tarjoava varhaiskasvatusjärjestelmä, jossa tarjonta lähestulkoon vastaa kysyntää. "Samaan aikaan, kun Euroopassa pyritään keventämään työn verotusta ja tekemään työnteosta entistä kannattavampaa, päivähoidon laatua ja saatavuutta parannetaan Euroopassa suunnitelmallisesti." "Avainasemassa työssäkäyvien suomalaisten lapsiperheiden ostovoiman parantamisessa on tuloverotuksen yleinen keventäminen. Suomalainen lapsiperhe on verokurimuksessa, jota ei voi perustella sillä, että palvelut olisivat poikkeuksellisen korkeatasoisia", Kurjenoja toteaa. Vertailussa olivat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska. Lisätietoja: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326, jaana.kurjenoja@veronmaksajat.fi Koko tutkimus ja esittelygraafit osoitteessa www.veronmaksajat.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/29/20030929BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/29/20030929BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.