SUOMEN JYRKKÄ VEROPROGRESSIO ISKEE JO KESKITULOISIIN

Lehdistötiedote julkaisuvapaa maanantaina 31.5.2004 klo 10.30 Pienten palkkojen verot ja työnantajamaksut eurooppalaisella tasolla: SUOMEN JYRKKÄ VEROPROGRESSIO ISKEE JO KESKITULOISIIN Viime vuosina tehdyt palkkaverotuksen kevennykset eivät näy Suomen kilpailuaseman paranemisena. Suomi kuuluu vuonna 2004 rajaverottajien kärkikolmikkoon keskipalkan ylittävillä tulotasoilla, kuten se kuului jo vuosituhannen vaihteessa. Pienten palkkatulojen verotuksessa Suomi on saavuttanut eurooppalaisen keskitason. Tulojen noustessa ero muihin maihin kasvaa kuitenkin jyrkästi. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta "Kansainvälinen palkkaverovertailu 2004" -tutkimuksesta, jossa vertailtiin työn verotusta 18:ssa läntisessä teollisuusmaassa. Tutkimuksen on laatinut Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Suomen yli keskituloisten poikkeuksellisen ankara verotus johtuu kireästä veroprogressiosta. Jo keskituloisten työssä etenemistä rokotetaan eurooppalaisittain ankarasti, eli marginaaliverotus on kireää. Keskituloisten marginaaliverotus on Suomessa 8,8 prosenttiyksikköä ankarampaa kuin muissa tutkituissa maissa keskimäärin. Suurimmalla tutkitulla palkkatasolla vastaava ero on 11,8 prosenttiyksikköä. Suomessa työnantajamaksut eivät kansainvälisesti tarkastellen ole yhtä ankaria kuin palkansaajan tuloverotus. Suomalaiset työnantajamaksut ovat kireähköä kansainvälistä keskitasoa, kun palkkojen marginaaliverotus on reilusti keskimääräistä ankarampaa jo keskituloisilla. Esimerkiksi naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa työnantajamaksut ovat selvästi Suomea kovempia. Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut Suomen ja 16 muun OECD-maan palkkaverotusta jo vuodesta 1995. Tänä vuonna tutkimukseen on otettu uutena vertailumaana mukaan Viro. Tutkimuksessa tarkastellaan myös joidenkin maiden palkkaeroja Suomeen verrattuna kahdeksassa ammatissa. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326 viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 Taulukot ja koko tutkimus liitteineen: www.veronmaksajat.fi Jaana Kurjenojan kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa: http://www.veronmaksajat.fi/uploads/KurjenojaJaana2(1).jpg ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/31/20040531BIT00030/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit