SUOMESSA TEHOTON VEROJÄRJESTELMÄ

Report this content

SUOMESSA TEHOTON VEROJÄRJESTELMÄ (Veronmaksajain Keskusliitto, tiedote 22.10.2002) Miten hyvin veroprosentit kanavoituvat Suomessa verotuotoiksi, joilla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa? Ei kovin hyvin, sillä Suomen verojärjestelmä ei kaikilta osin ole tehokas. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan tutkimuksesta, jossa vertailtiin verotuksen tehokkuutta 17 OECD-maassa. Esimerkiksi Norjassa kerätään selvästi suurempia verotuottoja kuin Suomessa, vaikka kokonaisveroaste on vertailuvuodesta riippuen yli 5 prosenttiyksikköä matalampi. Norjan verorakenteessa erityistä on se, että siellä kulutusverotuksella on vertailumaista kaikkein suurin paino. Suomessa verotuotot jäävät pienemmiksi kuin veroprosenttien perusteella voisi olettaa. Veroasteen ja verotuottojen välinen riippuvuus hämärtyi 1990-luvulla. Veroasteen kiristyminen ei enää itsestään selvästi nostanut verotuottoa eikä varsinkaan keveneminen alentanut sitä. Tutkimuksen perusteella syy Suomen verojärjestelmän tehottomuuteen on luonnollisten henkilöiden tuloverotuksessa. Kireästä palkka- ja eläkeverotuksesta huolimatta verotuotot ovat suhteellisen pieniä. Todennäköisiä syitä tähän ovat korkea työttömyys, alhainen työllisyys sekä matalahko tulotaso. Tuloverojärjestelmä voi myös itse pitää yllä alhaista verotuottoa, sillä kireällä rajaverotuksella on havaittu olevan vaikutusta kannustinloukkuihin ja työttömyyteen. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326 Tutkimus kokonaisuudessaan pdf:nä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/asp/empty.asp?P=1174 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00270/wkr0002.pdf