Taloustaito sukelsi pörssiarkeologiaan KANSANOSAKKEIDEN 25 VUODEN ANNIT YHDESSÄ PAKETISSA

Tiedote, julkaisuvapaa 16.5

Pörssiosakkeiden myyntivoittojen verotuksessa osakkeiden hankintahinnalla on ratkaiseva merkitys. Mikäli oikeaa hintaa ei löydy, voi joutua maksamaan verottajalle paljonkin liikaa. Veronmaksajain Keskusliiton julkaisema Taloustaito -lehti toteutti uusimmassa numerossaan (5/2005) suururakan. Lehteen koottiin tiedot 12 pörssiyhtiön osakeanneista ja spliteistä 25 vuoden ajalta eli vuodesta 1980 lähtien. Kooste on siinä suhteessa ainutlaatuinen, että tällaista tietoa harvemmin löytyy enää edes yhtiöiltä itseltään. Mukana antipaketissa ovat Huhtamäki, Metso, M-Real, Nordea, Orion, Raisio, Sampo, StoraEnso, TeliaSonera, UPM-Kymmene ja Wärtsilä edeltäjineen. Jos sijoittajalla ei ole tallella kuitteja myymiensä osakkeiden hankinnasta eikä hän selvitä verottajalle osakkeiden alkuperää, omistusaikaa tai hankintahintaa, verottaja todennäköisesti käyttää myyntivoiton verotuksessa 20 prosentin hankintameno-olettamaa. Silloin vanhoja osakkeita myynyt sijoittaja voi hävitä verotuksessa huomattavasti. Sukelluksella kurssiarkeologiaan Taloustaito pyrkii auttamaan tavallisimpien kansanosakkeiden omistajia tässä ongelmassa. Tietopaketin avulla voi selvittää vaikkapa sen, miten Oy Vehnä Ab:n osakkeet ovat muotoutuneet nykyisiksi Raision osakkeiksi, tai miten vanhoista KOP/SYP -osakkeista on muovautunut lopulta ruotsalaisen Nordea Bank Ab:n osakkeita. *** Taloustaito -lehden saa hankituksi hyvin varustetuista lehtipisteistä tai tilaamalla (45 euroa / vuosi, Veronmaksajien jäsenyyden kautta 18+8 euroa). Tilaukset osoitteessa www.veronmaksajat.fi. Osakeantipaketin voi tilata yrityksensä sisäiseen käyttöön pdf-versiona 500 euron hintaan. Paketti sisältää myös esimerkeillä havainnollistetun ohjeen luovutusvoiton laskemisesta. Tilaukset osoitteella riitta.hjelm@veronmaksajat.fi. Seuraavassa esimerkkipoimintana UPM-Kymmene Oyj:n 25 vuoden kuvaus ja antihistoria. UPM-Kymmene Oyj UPM on metsäteollisuusjätti, joka tuottaa massan ja paperin lisäksi sahatavaraa sekä vaneria ja muita jalostusmateriaaleja. Liikevaihtoa kertyi vuonna 2004 vajaa 10 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee 33 400 henkeä. UPM:llä on tuotantoa 16 maassa. UPM-Kymmene on perustettu 1.5.1996 Repola Oy:n ja Kymmene Oy:n kombinaatiofuusiolla. Yhtiön historiasta löytyy kymmeniä yrityksiä, joista osa on perustettu 1800-luvun loppupuoliskolla. Yhtiön Docellesin paperitehtaalla Ranskassa paperinvalmistus alkoi jo 1478. Tässä parin viime vuosikymmenen merkittävimpiä yritysjärjestelyjä: Repola Oy perustettiin 31.12.1990 Rauma-Repola Oy:n ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n kombinaatiofuusiolla. Rauma-Repola oli ostanut Oy W. Rosenlew Ab:n 1987. Yhtyneisiin Paperitehtaisiin oli sulautettu Kajaani Oy 1989 ja Joutseno-Pulp Oy 1988. Kymmene Oy (vuoteen 1983 Kymi Kymmene Oy, vuoteen 1987 Kymi-Strömberg Oy) puolestaan oli sulauttanut itseensä Oy Strömberg Ab:n 1983 (Strömberg myytiin Asealle 1986) ja ostanut Oy Kaukas Ab:n 1986 ja Oy Wilh. Schauman Ab:n 1988. Osakeannit: UPM-Kymmene:1.5.1996 kombinaatiofuusiossa 5 Kymmenellä 7 UPM-Kymmeneä, 1 Repolalla 1 UPM-Kymmene. 24.3.2003 1 vanhalla 1 uusi maksutta. Repola: 31.12.1990 fuusiossa 5 Yhtyneellä (kantaosake) 12 Repolaa, 5 Yhtyneellä (etuoik.) 8 Repolaa, 12 Rauma-Repolalla 5 Repolaa. Rauma-Repola: 1979-80 5 vanhalla 1 uusi maksutta, 5 vanhalla 2 uutta à 10 mk, henkilökunnalle osakkeita à 10 mk. 1982 Neles Oy:n ja Neltor Oy:n myyjille à 13 mk. 1985 10 vanhalla 1 uusi maksutta, 10 vanhalla 3 uutta à 10 mk (vapaat à 14 mk), henkilökunnalle osakkeita à 12 mk. 17.2.1987 fuusiossa 1 Rosenlewin A-osakkeella 10 Raumaa, 1 Rosenlewin B:llä 4 Raumaa. 20.10.1988 päärahoittajille à 35,90 mk. 14.8.1989 5 vanhalla 1 uusi à 24 mk. Yhtyneet: 1981-82 4 vanhalla 1 uusi maksutta, 4 vanhalla 1 uusi à 100 mk, henkilökunnalle ja metsänomistajille kantaosaketta á 110 mk. 1983 5 vanhalla 1 uusi maksutta, 5 vanhalla 2 uutta à 100 mk, henkilökunnalle ja metsänomistajille etuoik. osaketta à 110 mk. 6.1.1987 split (1:5) 100 mk:sta 20 mk:aan, 4 vanhalla (na. 100 mk) 5 uutta (na. 20 mk) à 52/42 mk (kanta/etuoik.). 2.6.1987 ulkomaisille sijoittajille vapaata etuoik. osaketta à 126 mk. 2.10.1989 fuusiossa 5 Kajaanilla 6 Yhtyneiden kantaosaketta ja 3 etuoik. osaketta. Kymmene: 1980 4 vanhalla 1 uusi maksutta, 4 vanhalla 1 uusi à 60 mk. 1983 fuusiossa 1 Strömbergillä 3 Kymiä. 1985 4 vanhalla 1 uusi maksutta, 4 vanhalla 1 uusi à 60 mk. 29.8.1986 fuusiossa 2 Kaukaan A:lla 9 Kymiä, 1 B:llä 3 Kymiä, 4 C:llä 11 Kymiä. 4.5.1987 split (1:3) 50 mk:sta 20 mk:aan samalla kun 1 vanha osake (na. 50 mk) vaihdettiin 3 uuteen (na. 20 mk), 2 vanhalla (na. 50 mk) 1 uusi (na.20 mk) à 50 mk, henkilökunnalle osakkeita á 50 mk. 15.9.1987 ulkomaille à 141 mk. 1.9.1988 fuusiossa 1 Schaumanin kantaosakkeella 5 Kymiä, 4 etuoikeutetulla 9 Kymiä, 2 vap. etuoik. osakkeella 7 Kymiä. 2.5.1989 10 vanhalla 1 uusi maksutta, 10 vanhalla 1 uusi à 80 mk, henkilökunnalle osakkeita à 100 mk.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit