Tuloveroasteikkoon 4 prosenttiyksikön kevennys, pienituloisille kunnat säästävä työllisyysvähennys

Veronmaksajien suunnitelma veronkevennyksistä vuoteen 2007: Tuloveroasteikkoon 4 prosenttiyksikön kevennys, pienituloisille kunnat säästävä työllisyysvähennys tiedote julkaisuvapaa 2.2.2004 klo 11 Veronmaksajain Keskusliitto esittää valtion tuloveroasteikon alentamista kaikissa tuloluokissa neljällä prosenttiyksiköllä. Veronmaksajien suunnitelmassa vaalikauden lopun veronkevennyksistä esitetään lisäksi, että uudella työllisyysvähennyksellä huolehditaan kevennysten suuntaamisesta tasapuolisesti myös pieniin ansiotuloihin niin, että kuntien tärkeät palvelut eivät millään tavoin vaarannu. Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtisen esittelemässä suunnitelmassa palkansaajan tulovero alenisi eri tulotasoilla noin kolme ja puoli prosenttiyksikköä. Esimerkiksi keskituloisen palkansaajan veroprosentti alenisi nykyisestä 31,3:sta 27,7:ään ja marginaalivero 45,4:stä 41,5:een. Kunnille uusi työllisyysvähennys olisi erityisen edullinen. Ne eivät menettäisi veronkevennyksissä euroakaan, mutta saisivat sen sijaan täyden hyödyn alenevista palkankorotuspaineista ja veronkevennysten dynaamisista vaikutuksista. Pienituloinen veronmaksaja saa hyväkseen työllisyysvähennyksen kunnallisverosta niin, että valtio silti tilittää kunnalle verotuotot täysimääräisinä. Työllisyysvähennyksellä korvattaisiin ns. ansiotulovähennyksen lisäkorotukset, joita on yhä vaikeampi tasapainoisesti hyvittää kunnille. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 www.veronmaksajat.fi http://www.veronmaksajat.fi/uploads/Lehtinen%20Teemu%20JU_009(3).jpg ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/02/20040202BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/02/20040202BIT00340/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.