Tuusulasta Vuoden Taloustaitokunta 2004

LEHDISTÖTIEDOTE Tuusulasta Vuoden Taloustaitokunta 2004 Heti julkaisuvapaa Vuoden Taloustaitokunta 2004 -palkinto on myönnetty Tuusulan kunnalle. Arvonimen myöntää Veronmaksajain Keskusliitto. Vuosittaisella Taloustaitokunnan valinnalla liitto kiinnittää huomiota kuntien tehokkaaseen taloudenhoitoon ja merkitykseen verottajina. Tuusula on 34 000 asukkaan kunta Uudellamaalla. Kunnan talous on hyvin hoidettu ja kestävällä pohjalla. Kasvava asukasmäärä ja lapsiperheet asettavat erityisiä vaatimuksia kunnan palvelutoiminnalle. Myös näihin haasteisiin on vastattu mallikkaasti ja kustannustehokkaalla tavalla. Tuusulassa veroprosentti on 17,75, mikä on selvästi alempi kuin koko maassa ja vastaavan kokoisissa kunnissa keskimäärin. Myös kiinteistöverotus on Tuusulassa kevyempää kuin Uudellamaalla tai koko maassa keskimäärin. Tuusulan lainakanta on erittäin alhainen. Vaikka panostus kuntalaisten palveluihin nostanee lainakantaa lähivuosina, velkaantuminen on suunnitelmien mukaan kuitenkin hallittua. "Myöntämällä vuoden Taloustaitokunta-palkinnon Tuusulan kunnalle Veronmaksajain Keskusliitto antaa tunnustuksen vakaalle taloudenpidolle ja tavalle, jolla hyvä palvelutaso on turvattu pitämällä asukaskohtaiset käyttökustannukset hallinnassa", totesi Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen palkinnon luovutustilaisuudessa Tuusulassa torstaina. Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivutotesi palkintoa vastaanottaessaan kunnan arvostavan korkealle saamansa Taloustaitokunnan nimityksen: "Kun katsoo aiempia nimityksiä, niin olemme päässeet hyvään seuraan taloutensa mallikelpoisesti hoitavien kuntien joukkoon." Kunnanjohtaja Joensivu arvioi keskeisiä syitä Tuusulan menestykselliseen kuntatalouden hoitoon olevan, että "meillä on vastuuntuntoiset päättäjät, hyvä yhteistyö suurimpien poliittisten ryhmien kesken ja erinomainen talousjohto." "Totta kai koko kunnan henkilökunta ansaitsee myös kiitoksen", Joensivu korosti. Veronmaksajain Keskusliitto valitsi ensimmäisen kerran vuoden Taloustaitokunnan vuonna 1991, jolloin palkittiin Posio. Tämän jälkeen arvonimen ovat saaneet Vaasa, Pälkäne, Kauhajoki, Merimasku, Tampere, Ruokolahti, Uusikaarlepyy, Karkkila, Lapinlahti, Rauma, Rusko ja Kuusamo. Veronmaksajien Lehtinen korostaa säästäväisyyttä ja uudistusmieltä Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen muistuttaa kuntia, että jatkuvat veronkorotukset eivät ole oikea tapa vastata tulevan valtuustokauden haasteisiin: "Säästäväinen taloudenpito, aktiivinen oman toiminnan tehostaminen ja ennakkoluuloton yhteistyö palvelujen tuottamisessa ovat ydinkysymyksiä, kun kunnat pyrkivät pitämään taloutensa tasapainossa. Näiden varaan voidaan rakentaa kestävää kehitystä." "Turvautuminen veronkorotuksiin on lyhytnäköistä. Talousongelmat ehkä siirtyvät, mutta ovat kohta taas vastassa ja entistä pahempina. Sen sijaan määrätietoinen työ toiminnan ja tuottavuuden kehittämiseksi on paras turva kuntalaisten palveluille ja niiden laadulle." Valtion suuntaan toimitusjohtaja Lehtinen esitti kaksi viestiä: "Pienituloisten veronkevennyksissä on otettava käyttöön uusi vähennysmalli, jotta kunnallisveron ansiotulovähennyksen korotusten kunnille aiheuttamat ongelmat jatkossa vältetään. Veronkevennykset on jatkossa hoidettava suoraan valtion piikistä. Veronmaksajain Keskusliitto on laatinut konkreettisen esityksen siitä, miten tämä käytännössä hoidetaan." "Kiinteistövero on pidettävä mahdollisimman aidosti kuntien omassa päätösvallassa. Siksi Veronmaksajat vastustaa jyrkästi suunnitelmia kiinteistöveron pakkokorotuksista, joissa veron alarajaa nostamalla sadat kunnat määrättäisiin veronkiristyksiin vastoin tahtoaan", Lehtinen totesi. Lisätietoja: Veronmaksajat: viestintäjohtaja Antti Marttinen, p. (09) 6188 7301 Tuusulan kunta: kunnanjohtaja Hannu Joensivu, p. (09) 8718 3001 www.tuusula.fi (tietoaTuusulan kunnasta) www.veronmaksajat.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/15/20041015BIT00110/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit