TYÖN VEROKIILA YHÄ 54,7 PROSENTTIA

Työnantajan palkkakustannuksesta kuluu keskituloisen kohdalla tänä vuonna 54,7 prosenttia ns. verokiilaan. Verokiila on se osa työkustannuksesta, joka menee yh-teiskunnalle erilaisina veroina ja veroluonteisina maksuina. Veronmaksajain Keskusliiton selvityksen mukaan verokiila on kaventunut 5,6 prosenttiyksikköä vuodesta 1995, jolloin palkkaverotus Suomessa oli kireimmillään ja verokiila oli vielä 60,3 prosenttia. Selvityksen on laatinut Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Seuraavien kahden vuoden aikana verokiila on kaventumassa edelleen yhteensä vajaalla prosenttiyksiköllä. Kun keskituloisen työntekijän palkka nousee, työvoimakustannusten kasvusta verokiilaan menee peräti 63,7 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taatakseen työntekijälleen esimerkiksi 50 euron nousun kaikkien verojen jälkeiseen kulutuspalkkaan, työnantajan on maksettava 138 euroa enemmän työvoimakustannuksia kuin aikaisemmin. Verokiila on sitä leveämpi, mitä suurempi palkka on. Kun 50 euron kaikkien verojen jälkeinen kulutuspalkan lisäys maksaa keskituloisen palkansaajan työnantajalle 138 euroa kuussa, korkeinta marginaaliveroa maksavan palkansaajan työnantajalle se maksaa jo 179 euroa. Kun yksityishenkilö teettää töitä tai ostaa palveluyritykseltä työsuorituksia, siihen kohdistuu kaksinkertainen verokiila. Palvelut joudutaan ostamaan jo kertaalleen maksettujen palkkaverojen jälkeisellä nettopalkalla, ja itse palvelun hintaan sisältyy sitten sen työvoimakustannuksen verokiila. Leveä kaksinkertainen verokiila rasittaa niin työn suorittajan kuin palvelun ostajankin ostovoimaa. Kaksinkertainen verokiila rasittaa erityisesti työvaltaisia palvelualoja. Kotitalousvähennys toimii tehokkaasti kaksinkertaisen verokiilan lievittäjänä, mutta se kohdistuu vain osaan kotitalouksien ostamista palveluista. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajat, 040-820 5378 viestintäjohtaja Antti Marttinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7301 Koko selvitys sekä keskeiset taulukot ja graafit löytyvät osoitteesta www.veronmaksajat.fi Pääekonomisti Jaana Kurjenojan kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/KurjenojaJaana2(1).jpg Palkkatulon verokiilan muodostavat: 1) Työnantajan palkkasidonnaiset sosiaalivakuutusmaksut (työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksu, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu), 2) työntekijän palkasta menevät verot ja veroluonteiset maksut (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutusmaksu) sekä 3) työntekijän kulutuksessaan maksamat välilliset verot (arvonlisävero ja erilaiset valmisteverot).

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit