"UUDET MALLIT TERVETULLEITA, VANHOJEN SÄÄSTÄJIEN ASEMA TURVATTAVA SIIRTYMÄSÄÄDÖKSELLÄ"

LEHDISTÖTIEDOTE 10.12.2003 HETI JULKAISUVAPAA Veronmaksajien Teemu Lehtinen pitää Siva-työryhmän esityksiä myönteisinä "UUDET MALLIT TERVETULLEITA, VANHOJEN SÄÄSTÄJIEN ASEMA TURVATTAVA SIIRTYMÄSÄÄDÖKSELLÄ" Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää myönteisenä Siva-työryhmän ehdotusta uusien vaihtoehtojen avaamisesta pitkäaikaissäästämiseen, kunhan vanhojen eläkesäästäjien asema samalla turvataan siirtymäsäädöksellä. "Eläkesäästämisen jo ennen hallituksen marraskuun veropäätöksiä aloittaneiden asema on turvattava. Tästähän Siva-työryhmäkin lähtee muistiossaan." "Nykyisen järjestelmän aikana eläketurvansa täydentämisen aloittaneiden on voitava halutessaan jatkaa turvallisin mielin niin, että vähennys tehdään edelleen ansiotulosta ja myös säästöt aikanaan verotetaan ansiotulona." Lehtinen korostaa, että tällainen ratkaisu mahdollistaa pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamisen ja vaihtoehtojen lisäämisen samalla, kun säästämisensä jo aloittaneita kohdellaan oikeudenmukaisesti. "Eläkesäästäjät ovat aloittaneet säästämisensä hyvässä uskossa ja valtion sanaan luottaen. Ei ole olemassa asiaperusteita, joilla tämän luottamuksen pettämistä voisi yrittää selittää oikeaksi menettelyksi." "Eläkesäästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon kansalainen sitoutuu jopa vuosikymmeniksi. On vain kohtuullista edellyttää myös valtiolta yhtä pitkäjänteistä sitoutumista säästöjen verokohteluun." Lehtinen katsoo, että Siva-työryhmän ehdotusten myötä järjestelmän luonne muuttuu olennaisesti: "Siva-työryhmän ehdotuksessa kyse on jo yleisesti pitkäaikaissäästämisestä, ei enää nykyjärjestelmän tapaan työeläketurvan täydentämisestä. Siksi on luontevaa, että verotuksellisestikin siirrytään kokonaan pääomaverotuksen puolelle. Olennaista on, että uusimuotoisen säästämisen aloittava tietää heti aloittaessaan, että sekä vähennys että säästöjen verotus tapahtuu pääomaverotuksessa." Vastaavasti ilman siirtymäsäädöksiä jouduttaisiin vanhojen eläkesäästäjien kohdalla kaoottiseen tilanteeseen, jossa kaikkien eläkesäästämisen jo aloittaneiden säästöt ja niiden verotus sekä aikarajat väkisin pilkottaisiin useisiin, keskenään täysin yhteismitattomiin osiin. Osa säästöistä verotettaisiin ansio- ja osa pääomatulona. "Tätä kokonaisuutta eivät ymmärtäisi enää asiantuntijatkaan, saati tavalliset eläkesäästäjät." Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7300 viestintäjohtaja Antti Marttinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7301 www.veronmaksajat.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00430/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.