Vältä korkoseuraamukset – maksa ennakon täydennysmaksua tammikuun loppuun mennessä

Jotta välttyisit varmasti verovuoden 2012 jäännösveron korolta, sinun on maksettava ennakon täydennysmaksu viimeistään 31.1.2013. Jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2013 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään saakka. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä tulee olemaan joulukuun 2013 alkupuolella. 

Jäännösveron vuotuinen kor­ko on 0,5 %, kun jäännösveron määrä on korkeintaan 10 000 euroa. Jäännös­veron 10 000 euron ylittävältä osuudelta korko on 3 %. Lasketusta jäännösveron koron mää­rästä vähenne­tään 20 euroa. Tästä johtuen verovuoden 2012 jäännösverolle peritään korkoa vain, jos jään­nös­veron määrä ylittää 4 769 euroa.

Korkoa voi pienentää vielä myöhemminkin maksamalla ennakon täydennysmaksua syyskuun 30. päivään mennessä.

Veronmaksajain Keskusliiton verovinkki on vapaasti julkaistavissa. Lähde on kuitenkin mainittava. Sen voi tehdä julkaisemalla tekstin sellaisenaan, jolloin lopussa on vinkin laatijan nimi ja yhteystiedot. Vinkin yhteydessä voi käyttää myös Veronmaksajien logoa, joka löytyy internetosoitteesta: http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/medialle/kuvapankki/.

Tekstin voi myös toimittaa tyyliin ”todetaan Veronmaksajien verovinkissä” tai ”toteaa Veronmaksajain Keskusliiton lakimies N.N” tms.

Verovinkkiä ei ole lähetetty yleiseen lehdistöjakeluun, vaan vain paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille. Tämän vinkin on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari. Verovinkki jää tämän jälkeen joulutauolle. Seuraava verovinkki ilmestyy maanantaina 7.1.2013.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.