Verojen osuus hinnasta jopa kolme neljännestä - KULUTUSVEROJEN OSUUS VEROTUOTOISTA SUOMESSA EU:N KESKITASOA

Kulutusverotuotot muodostavat Suomessa noin 30 prosenttia kerätyistä veroista, mikä on vanhojen EU-maiden keskitasoa. Suomen verorakenne painottuu kuitenkin selvästi tulojen perusteella maksettaviin veroihin, sillä kaksi kolmasosaa koko verotuotosta kertyy tuloveroista ja veroluontoisista sosiaalivakuutusmaksuista. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta selvityksestä ”Kulutusverotus Suomessa”, johon on koottu tietoa ennen kaikkea arvonlisäveron ja valmisteverojen merkityksestä. Yhdestä tuotteesta saatetaan periä useita eri veroja, joiden yhteenlaskettu osuus tuotteen hinnasta vaihtelee suuresti. Korkeimmaksi verojen osuus nousee väkevien alkoholijuomien, tupakan ja bensiinin kohdalla, joiden hinnasta noin kolme neljännestä muodostuu veroista. Kulutusverotuksen kirjavuutta lisää ekonomisti Jenni Oksasen selvityksen mukaan se, että verojen keräämisellä on monenlaisia tavoitteita. Niitä kerätään julkisen talouden rahoittamiseksi, mutta monilla veroilla pyritään myös ohjaamaan kuluttajien ja yritysten valintoja. Tällaisista veroista esimerkiksi ympäristöverojen merkitys on kasvanut viime vuosina. Vaikka kulutusverotus on rakenteeltaan ja veropohjaltaan pitkälle yhtenäistynyttä EU:n alueella, veroasteissa on jäsenmaiden välillä vielä eroja. Suomen veroasteet ovat useimpien kulutusverojen osalta eurooppalaisessa vertailussa kireimpien joukossa. Suomen tapaan myös muissa Pohjoismaissa kulutusverotus on kireää. Kokonaisveroasteiden kannalta tuloverotus on kuitenkin merkittävin tekijä, sillä tuloverotuksen tuottojen erot ovat Euroopassa suurempia kuin kulutusverotuksen tuottojen erot. Lisätiedot: ekonomisti Jenni Oksanen, (09) 6188 7327, 040 766 2447, jenni.oksanen@veronmaksajat.fi Koko selvitys, keskeiset graafit ja taulukot osoitteessa www.veronmaksajat.fi Oksasen kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/tgckcgoaa6vb.jpg

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit