VEROKEVENNYKSET MAHDOLLISTUIVAT - LISÄPÄÄTÖKSIÄ TARVITAAN

Veronmaksajien Lehtinen hallitusohjelmasta VEROKEVENNYKSET MAHDOLLISTUIVAT - LISÄPÄÄTÖKSIÄ TARVITAAN tiedote 14.4.2003 Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen arvioi uuden hallituksen ohjelman avaavan mahdollisuudet verotuksen ja julkisen talouden myönteiselle kehittämiselle alkaneella vaalikaudella, kunhan veronkevennyksissä ei tyydytä ohjelmaan kirjatulle reilun miljardin minimitasolle, vaan kevennykset toteutuvat selvästi suurempina. "Hallitusohjelman linjaukset lisäkevennyksistä on välttämätöntä toteuttaa, muuten talous- ja työllisyystavoitteet jäävät tyhjän päälle", Lehtinen toteaa. "Veropolitiikassa olennaisinta on hallitusohjelman selvä periaatelinjaus ansiotulojen verotuksen keventämisen jatkamisesta ja ylipäätään verotuksen aktiivisesta kehittämisestä talouskasvun, työllisyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi." "Tällä ohjelmalla päästään liikkeelle ja tahtotila jatkonkin osalta on sinänsä positiivinen. Käytännön päätökset tullaan kuitenkin tekemään vuosittain vaalikauden aikana, joten kevennyslupausten lopullinen lunastaminen jää uuden hallituksen myöhempien päätösten varaan." Ansiotulojen verokevennysten yksityiskohdat ja lopullinen mittaluokka jätettiin ohjelmassa auki. Verotusta ilmoitetaan kevennettävän vähintään 1,12 miljardia euroa, mutta lisäksi mahdollisuudet suurempiin kevennyksiin selvitetään vaalikauden puolivälissä ja myös tulopoliittisten ratkaisujen syntyä luvataan tukea ansiotulojen verokevennyksin. Tilaa huomattavallekin keventämiselle siis jätettiin. Pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen uudistuksen yksityiskohdat jätettiin pääosin auki ja jatkoselvitysten varaan. Lopullinen ratkaisu tehtiin vain yhtiöveron hyvitysjärjestelmän kohtalon osalta. Uusi hallitus ilmoittaa luopuvansa nykyisestä yhtiöveron hyvityksestä ja saattavansa osingot osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin. Osinkoverotuksen uusi malli on vielä arvoitus. Osinkoverotuksen tason rinnalla tarkastellaan muun muassa yhteisö- ja pääomaverokantojen alentamista. "Yhtiöveron hyvityksestä luopuminen on pettymys. Nyt tärkeintä on varmistaa, että osinkojen yhdenkertaisen verotuksen periaate toteutuu mahdollisimman kattavasti myös nykyisen hyvitysjärjestelmän korvaavassa uudessa osinkoverojärjestelmässä." "Kun uusi hallitus lisäksi lupaa selvittää yhteisö- ja pääomaverokantojen alentamista sekä varallisuusverotusta rinnan osinkoverotuksen kanssa, on edellytykset tyydyttävän kokonaisuudistuksen toteuttamiselle olemassa." Hallitus ilmoittaa ohjelmassaan ottavansa huomioon verotuksen vaikutukset Suomen kykyyn kilpailla yritysten ja niiden avaintoimintojen sijaintipaikkana. Lupaus keventää yritysverotusta verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi on askel oikeaan suuntaan, samoin huomion kiinnittäminen ansiotuloverotuksen ylimpiin marginaaliveroasteisiin. "On erinomaisen tärkeää, että uusi hallitus näin selvästi ilmoittaa vastaavansa päättäväisesti verokilpailun haasteeseen. Tällä linjalla huolehdimme kestävällä tavalla hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta myös tulevaisuudesta." "Periaatelinja on hyvä, mutta vasta myöhemmin tehtävät käytännön päätökset ratkaisevat lopputuloksen." Hallitusohjelman muut veroasiat ovat Lehtisen mielestä pääosin oikeansuuntaisia. Arvonlisäveron alarajan muuttaminen liukuvaksi sekä ravintoloiden ruokatarjoilun arvonlisäveron alennuskokeilun mahdollistamisen edistäminen EU:ssa ovat sinänsä myönteisiä hankkeita. Alkoholiverotuksen uudistamiseen on otettu järkevän varovainen kanta. Energia- ja ympäristöverotuksen ja kiinteistöverotuksen osalta ohjelmassa ei ole esitetty yksityiskohtia. Ilmaisut näiden veromuotojen muuttamisesta työhön kohdistuvan verotuksen keventämismahdollisuuksien lisäämiseksi ja kuntatalouden rahoituksen vahvistamiseksi saavat Lehtisen kuitenkin epäilemään taustalla olevan vanhakantaisen ajatuksen verokevennysten kattamisesta toisaalla tehtävillä kiristyksillä. "Toivottavasti vanha ajatus peiton jatkamisesta toisesta päästä ei saa otetta uudesta hallituksesta." Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7300, 0400-414 652 viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301, 040-546 8693 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00310/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.