Verolakimies Heini Vesala Taloustaidossa: ”Uusperheen perinnönjaossa monta mutkaa”

”Uusperheessä perintö harvoin jakautuu tasan kaikkien lasten kesken ilman testamenttia”, toteaa Veronmaksajain Keskusliiton verolakimies Heini Vesala uusimmassa Taloustaito –lehdessä. Testamentilla vaikutetaan Vesalan mukaan myös verotukseen. Uusperheiden määrä on viime vuosina lisääntynyt. Tilastokeskuksen mukaan uusperheitä on 8 prosenttia kaikista lapsiperheistä, eli vajaat 50 000 perhettä. Uusperhe on parisuhde, jossa jo suhteen alussa on vähintään yksi lapsi. Uusperheisiin voi kuulua sekä yhteisiä lapsia että lapsia molempien vanhempien edellisistä liitoista. Vesala korostaa Taloustaidossa, että perintöoikeuden ja perintöverotuksen kannalta voidaan uusperheissä joutua erilaisten kysymysten eteen kuin perinteisissä ydinperheissä. ”On ehkä mietittävä, miten perintö jakautuu lain mukaan kaikkien perillisten kesken, onko se tasapuolinen ja haluttu vaihtoehto vai pitäisikö vanhempien tehdä testamentti vastaisuuden varalle”, Vesala toteaa. ”Lisäksi on huomioitava puolisoiden parisuhteen muoto näitä kysymyksiä pohdittaessa, koska sillä voi olla huomattavaa merkitystä muun muassa perintöverotuksen kannalta.” Vesala käy Taloustaidon artikkelissa läpi mm. perimysjärjestykseen, puolison perintöoikeuteen ja lesken asemaan liittyviä kysymyksiä, avio-oikeuden ja avioehtosopimuksen vaikutuksia, perinnönjakoa avoliitossa sekä laajasti sitä, millä tavoin testamentilla voi vaikuttaa. Lisätiedot: Taloustaito 3/2005 Verolakimies Heini Vesala, Veronmaksajat, (09) 618 871 www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit