VEROLIPPU KANNATTAA AINA TARKISTAA

LEHDISTÖTIEDOTE Veronmaksajain Keskusliiton veroilta Lahdessa 22.10.2003 VEROLIPPU KANNATTAA AINA TARKISTAA Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari painotti Lahdessa pitämässään alustuksessa verolipun tarkistamisen merkitystä. Verolippu on Huolman-Lakarin mukaan tarkistettava siinäkin tapauksessa, että saisi veronpalautusta. Verotuspäätös saattaa siitä huolimatta sisältää merkittäviäkin virheitä. Palkansaajan ja eläkeläisen on verrattava verolipun tietoja antamaansa veroilmoitukseen tai palauttamaansa veroehdotukseen. Yrittäjän ja maatalouden harjoittajan on toiminnan laajentuessa harkittava verotusasioiden hoitamisen siirtämistä asiantuntijan tehtäväksi. Merkittävää on tarkastaa, että tulot on verotettu oikean määräisenä. Tärkeää on myös tarkastaa, että vaaditut vähennykset on hyväksytty. Tarkastus tulee tehdä sekä ansio- että pääomatuloja koskien. Huolman-Lakarin käsityksen mukaan viran puolesta laskettavat vähennykset ovat yleensä oikein käsiteltyjä. Sen sijaan niissä vähennyksissä, joita verovelvollinen itse vaatii, saattaa olla laskuvirheitä tai verottaja ei ole hyväksynyt tiettyjä menoja lainkaan vähennyskelpoisiksi. Hylätyistä vähennyksistä olisi lähtökohtaisesti täytynyt tulla kuulemiskirje, mutta näin ei asiaa valitettavasti aina kuitenkaan hoideta. Juuri sen vuoksi on verolippu aina muistettava huolella tarkastaa. Erityisen tärkeää on tarkastaa luovutusvoittojen ja tappioiden kohtelu. Tältä osin Huolman-Lakari painotti myös sen seikan tärkeyttä, että luovutusvoittojen laskentasäännökset on tunnettava. Erityisesti silloin, jos on myyty osakkeita ja yhtiössä on tehty yritysjärjestelyitä, on virheelliseen laskelmaan päätyminen mahdollista. Suuret kaupat rakenteeltaan muuttuneiden yhtiöiden osakkeilla saattaa olla hyvä lasketuttaa asiantuntijalla, mikäli on epävarma omasta osaamisestaan. Tärkeää on myös varmistaa, onko kotitalousvähennystä koskeva vaatimus hyväksytty. Kotitalousvähennysjärjestelmä on suhteellisen uusi, joten sen soveltamisessa on tulkintalinjojen muokkautuminen vielä kesken. Vuoden 2004 verotuksen osalta Huolman-Lakari totesi ansiotulojen verotuksen jossakin määrin kevenevän. Kevennys perustuu valtion tuloveroasteikon tarkistukseen sekä mm. tulonhankkimisvähennyksen korotukseen. Joissakin tapauksissa oman asuinkunnan mahdollinen kunnallisveron nosto saattaa tosin vaikuttaa päinvastaisesti. Toimituksille tiedoksi: Veronmaksajien veroilta pidetään Lahdessa keskiviikkona 22.10. klo 18 Kongressikeskus Fellmanin auditoriossa, Kirkkokatu 27. Toimituksenne edustaja on tervetullut tilaisuuteen! Mikäli haluatte etukäteen sopia jutusta tai tapaamisesta verolakimies Huolman-Lakarin kanssa, hänet tavoittaa numerosta (09) 6188 7331. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00400/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.