VERONKEVENNYS OIKEA AVAUS HALLITUKSELTA

Lehdistötiedote 21.5.2003 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Jaana Kurjenoja lisätalousarvioesityksestä: VERONKEVENNYS OIKEA AVAUS HALLITUKSELTA Hallituksen päättämä ennakonpidätysprosentin alennus keventää suomalaisen palkansaajan verotusta yhdellä prosenttiyksiköllä loppuvuonna. Tämä tarkoittaa koko vuonna 2003 keskimäärin puoli prosenttiyksikköä. Ennakonpidätysprosentin laskeminen yhdellä prosenttiyksiköllä loppuvuodeksi lisää keskituloisen palkansaajan käteen jääviä tuloja 23 eurolla kuukaudessa. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on arvioitu ennakonpidätysprosentin vaikutus palkansaajan käteen jääviin tuloihin. Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mielestä nyt päätetty veronkevennys on myönteinen avaus hallituksen verolinjalle: tähän suuntaan on hyvä jatkaa. "Kun kansainvälinen taloustilanne jatkuu epävarmana, kotimaisen kysynnän rooli on entistä tärkeämpi. Nyt veronkevennyksellä tuetaan kotimaista kysyntää jo heti loppuvuodesta. Tämä on vastuullista talouspolitiikkaa, jossa suhdanneratkaisut ja pitkän tähtäyksen rakennepolitiikka lyövät kättä." "Päätetyt kevennykset kohdentuvat tasaisesti kaikille palkkatasoille. On tärkeää, että tällainen tasainen tuloverotuksen keventäminen saa jatkoa myös kesän budjettiriihessä vuoden 2004 veroista päätettäessä ja myöhemmissä veroratkaisuissa," Kurjenoja korostaa. Lisätiedot ja laskelmat: pääekonomisti Jaana Kurjenoja (09) 6188 7326, 040-820 5378 ekonomisti Sirkka Autio, (09) 6188 7327 www.veronmaksajat.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00750/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.