Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta: Verolakien tulkinnanvaraisuus on lisääntynyt huolestuttavasti

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta on huolestunut siitä, että verolakien sisältö on viime aikoina jäänyt yhä tulkinnanvaraisemmaksi. Valtuuskunnan mukaan verolakien valmistelussa ja käytäntöön soveltamisessa keskeiseksi tavoitteeksi täytyy palauttaa ennustettavuus ja selkeys. ”Viime vuosina monien verolakien sisällössä on jätetty keskeisiä kysymyksiä ratkaisematta ja myöhempien lisätulkintojen varaan. Toisaalta niihin on saatettu lisätä monimutkaistavia yksityiskohtia käytännössä merkityksettömien ongelmien rajaamiseksi.” ”Autoverolain säännösten ymmärtäminen on hyvin vaikeaa jopa asiantuntijoille, tavallisista kansalaisista puhumattakaan. Viime vuoden pääomaverouudistuksessa säädettiin käytännössä tarpeettomia rajoituksia, mutta toisaalta jätettiin monien käsitteiden sisältö kokonaan määrittelemättä. Tavallisia kansalaisia koskeviin luovutusvoiton verosäännöksiin lisättiin lukuisia yksityiskohtia, joiden merkitys veronmaksajan, veronsaajan tai verohallinnon kannalta on vähäinen, mutta jotka tarpeettomasti monimutkaistavat järjestelmää.” ”Lainvalmistelussa on tälläkin hetkellä useita teknisesti vaativia asioita. Elinkeinoverotus pitäisi sopeuttaa yhteen uusien kirjanpitosäännösten ja uuden osakeyhtiölain määräysten kanssa. Suomalaisen verolainsäädännön sopeuttaminen EY-oikeuteen ja yleisemmin kansainväliseen integraatioon vaatii monia muutoksia. Esimerkiksi arvonlisäverolakien soveltamiseen liittyy jatkuvasti ongelmia.” ”Kaikkien lainvalmistelijoiden, lainsäätäjien ja lakien soveltajien on palautettava oikeusturvan varmistamisen lisäksi keskeiseksi tavoitteeksi verolakien selkeys ja ymmärrettävyys. Muuten menetämme verotuksen ennustettavuuden. Erityistä huolta on syytä kantaa lainvalmistelun riittävistä resursseista. Verolakien todellista merkitystä ei saa jättää verohallinnon ja tuomioistuinten jälkikäteen tapahtuvan tulkinnan varaan. On pyrittävä siihen, että kun laki on säädetty, sitä voidaan myös soveltaa ilman monimutkaisia lisätulkintoja”, valtuuskunta korosti. Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta kokoontui Espoossa 21.11.2005. Lisätiedot: viestintäjohtaja Antti Marttinen, 040 546 8693 tiedottaja Leena Kurkinen, 050 531 5465 www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.