Veronmaksajain Keskusliitto auttaa vuoden 2013 verotustietojen tulkinnassa

Verovuotta 2013 koskevat tuloverotustiedot tulevat julkisiksi maanantaina 3.11.2014.

Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaari on koonnut Veronmaksajien verkkosivuille vastauksia yleisimpiä kysymyksiin, mitä julkisten verotietojen perusteella on herännyt mm. palkka-, pääoma- ja osinkotuloista. Artikkeli löytyy Veronmaksajien verkkosivuilta www.veronmaksajat.fi. Mikäli tarvitsette lisätietoa julkisten verotietojen sisällöstä, tavoitatte Kaaren numerosta 040 581 3430.

Verotuksen kehityksen arvioinnissa ja tulkinnassa julkaistujen verotietojen pohjalta voitte kääntyä julkaisupäivänä Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtisen puoleen. Lehtisen numero on 0400 414 652. Yhteydenottopyyntöjä vastaanottaa myös johdon assistentti Seija Kiuru-Tanner, p. 040 631 2427.

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 239 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.