Veronmaksajain Keskusliitto suosituin etujärjestö

Veronmaksajain Keskusliitto suosituin etujärjestö Veronmaksajain Keskusliitto on Taloustutkimus Oy:n tuoreen "Suomi tänään" -tutkimuksen mukaan parhaimmaksi arvostettu suomalainen etujärjestö. Taloustutkimuksen vuosittain tehtävään laajaan puhelininformoituun kirjekyselyyn vastasi etujärjestöjen osalta kaikkiaan 3830 henkilöä, joten tulos on edustava otos 15-74 -vuotiaiden suomalaisten mielipiteistä. Kysely toteutettiin 28.1-23.2.2003. Muut tutkitut etujärjestöt* olivat Akava, Autoliitto, Keskuskauppakamari, MTK, Palvelutyönantajat, SAK, STTK, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Yrittäjät, TT ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Järjestöjen paremmuus mitattiin kouluarvosanoilla; Veronmaksajien saama keskiarvo oli 7,36. Vastaajat arvioivat kyselyssä järjestöjen edunvalvontaa, julkisuudessa näkymistä, järjestöjen johtoa, edustavuutta ja järjestäytymisastetta, tuotteiden ja palvelujen laatua, arvovaltaa, yhteistyökykyä ja tulevaisuuden näkymiä. Veronmaksajat oli etujärjestöjen ykkönen "Suomi tänään" -tutkimuksessa myös vuosina 2000 ja 2001. Veronmaksajien viestintäjohtaja Antti Marttinen arvioi, että järjestön korkean arvostuksen taustalla vaikuttavat sekä laaja palvelutoiminta että myönteinen näkyminen julkisuudessa: "Veronmaksajien 190 000 jäsentä ovat erityisen tyytyväisiä laajoihin ja monipuolisiin neuvontapalveluihin; apua, tietoa ja vinkkejä saa puhelimitse, lehtien kautta, internetistä ja uusimpana myös tekstiviestillä tilaamalla." "Merkittävä osa veronmaksajien puolenpidosta kohdistuu kuitenkin kaikkiin kansalaisiin, on sitten kyse yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tai neuvontapalveluista. Ajankohtaisimpia asioita ovat juuri nyt olleet esimerkiksi asuntovelkaisten puolustaminen ja neuvontapuolella veroehdotuksen tarkistusvinkit osoitteessa www.veronmaksajat.fi." "Etujärjestönä Veronmaksajat ajaa tavoitteitaan huolellisesti perustellen ja nojautuen tutkittuun tietoon, mieluummin yhteistyöllä kuin jatkuvasti riitaa haastamalla. Uskon että myös tämä toimintatapa on osaltaan kasvattanut kansalaisten luottamusta veronmaksajien etujärjestöön", Marttinen arvioi. *toimituksille tiedoksi: Taloustutkimus Oy:n yhteistutkimusten julkistussäännöstä johtuen Veronmaksajat voi kertoa omien tulostensa lisäksi ainoastaan muiden tutkittujen etujärjestöjen nimet aakkosjärjestyksessä ilman sijoituksia tai arvosanoja. Lisätiedot: Veronmaksajain Keskusliitto, viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301, antti.marttinen@veronmaksajat.fi "Suomi tänään" -tutkimus: Taloustutkimus Oy ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00310/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.