Veronmaksajan oikeusturva etusijalle veroilmoitusuudistuksessa

Ensi vuonna esitäytetyllä veroilmoituksella korvataan nykyiset veroilmoitukset ja -ehdotukset. Veronmaksajain Keskusliitto korostaa, että uudistus ei saa johtaa veronmaksajan oikeusturvan heikkenemiseen. Veroilmoitusmenettelyä ollaan ensi keväästä alkaen muuttamassa Veronmaksajain Keskusliiton vaatimaan suuntaan. Tällöin kaikille henkilöille lähetettävän esitäytetyn veroilmoituslomakkeen suunnittelussa on etusijalle asetettava ymmärrettävyys sekä veronmaksajan ohjaus ja opastus. Verotuksen yksinkertaistaminen tulee toteuttaa monimutkaisia verotussäädöksiä ja tulkintoja yksinkertaistamalla, ei veronmaksajan oikeusturvaa ja luottamuksensuojaa heikentämällä ja velvollisuuksia lisäämällä. Menettely, jossa tarkoituksella jätettäisiin suuri osa veroilmoituksia käsittelemättä, ei voi olla oikeudenmukainen eikä korkeaa veromoraalia ylläpitävä järjestelmä. Tällöin verotus ei yhdenmukaistuisi vaan röyhkeimmät saavuttaisivat oikeudettomia etuja. Siksi jokaisella veronmaksajalla on säilyttävä oikeus saada veroilmoituksensa tarkastetuksi. Veroilmoituksen käsittely on järjestettävä niin, että verotuspäätös tulee tehdyksi kerralla oikein. Veronmaksajan on voitava luottaa siihen, että kerran tehtyä verotuspäätöstä ei jälkikäteen veroviranomaisen toimesta muuteta. Tämä ei toteudu, jos verotuksessa siirrytään liian summittaiseen automaatioverotukseen. Veronmaksajain Keskusliitto pitää myös tärkeänä, että verovelvollisten tulee palauttaa esitäytetty veroilmoitus allekirjoitettuna tai kuitata se sähköisesti, vaikka esitäytettyjä tietoja ei olisikaan tarvinnut muuttaa tai täydentää. Verovelvollinen on nimittäin joka tapauksessa vastuussa verohallinnon esitäytetylle veroilmoitukselle tulostamista tiedoista, vaikka hän ei niitä muuta. Ei ole myöskään asianmukaista, että esitäytetyn veroilmoituksen mukana lähetetään verotuslaskelma ja tilillepanokortti. Arviolta ainakin 1,5 - 2 miljoonaa verovelvollista tulee palauttamaan esitäytetyn veroilmoituksen muutettuna tai täydennettynä, joten jäännösverojen tilillepanokorttien lähettäminen jo esitäytetyn veroilmoituksen mukana on perusteetonta ja harhaanjohtavaa. Veronmaksajain Keskusliitto esittää, että vasta veroilmoituksen tarkistamisen jälkeen verovelvolliselle lähetetään verotuspäätös, joka sisältäisi verotuslaskelman, selvityksen verotuksen perusteista sekä muutoksenhakuohjauksen. Vasta tässä yhteydessä verovelvolliselle lähetettäisiin mahdolliset tilillepanokortit jäännösveron maksamista varten. Lisätiedot: www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit