Veronmaksajan taksvärkkipäivä keskiviikkona 17.6.

Huomenna keskiviikkona 17. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Huomisesta lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 44,9 prosenttia kansantuotteesta, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2015 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 17.6. *)

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa. Viime vuosina taksvärkkipäivä on veroasteen nousun vuoksi siirtynyt juhannusviikolle.

*) Valtiovarainministeriön kevään suhdanne-ennusteen mukaan veroaste on tänä vuonna 44,4 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 44,9 prosenttiin.

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Leena Kurkinen 09 6188 7205, 050 531 5465
www.veronmaksajat.fi

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 238 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa.

Avainsanat: