Veronmaksajat laski kehysriihen vaikutukset: Palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia

Hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset kiristävät ansiotulojen verotusta ensi vuonna. Esimerkiksi keskituloisen 3 215 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee 30,9 prosentista 31,2 prosenttiin.

Nettopalkan ostovoima laskee selvästi vuonna 2015. Keskituloisen palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia. Tämä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman leikkautumista noin 300 eurolla ensi vuonna.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on hallituksen kehysriihen veropäätösten lisäksi huomioitu myös odotetut työeläkemaksujen muutokset sekä arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,2 prosenttia ja hintatason 1,9 prosenttia vuonna 2015.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää kehysriihessä syntynyttä kokonaisuutta kovin laihana kompromissina. Hän harmittelee erityisesti hallituksen turvautumista jälleen kerran verotuksen mittavaan kiristämiseen.

- Hallituksen pitäytyminen aiemmalla verotusta kiristävällä linjallaan on näissä ratkaisuissa suurin pettymys.

- Nyt olisi ollut jo korkea aika tehdä asiantuntijoiden laajasti suosittelema suunnan muutos ja keskittyä sopeuttamisessa pitkäjänteisiin menosäästöihin, eikä sortua enää verotuksen lisäkiristämiseen.

- Sopeutuksen mittaluokka on sinällään sopiva, mutta etupainoa on turhan paljon. Vuoden 2015 sopeutus on vaisuun suhdannetilanteeseen nähden yliviritetty.

- Parempi malli olisi ollut jättää uudet veronkiristykset tekemättä ja keskittyä pelkästään menosäästöihin, joita olisi samalla voinut jaksottaa enemmän kehyskauden loppuvuosille.

- Näin olisi samalla kokonaissopeutuksella saatu aikaan huomattavasti parempaa talouspoliittista jälkeä, Lehtinen arvioi.

Erityisen ikävää on, että hallitus päätti kiristää vuonna 2015 myös ansiotulojen verotusta luopumalla veroperusteiden ansio- ja inflaatiotarkistuksista, minkä seurauksena palkkojen verotus kiristyy ensi vuonna. Lisäksi päätetyt välillisten verojen korotukset kiihdyttävät osaltaan inflaatiota, mikä myös syö ostovoimaa.

- Viime syksynä solmittu äärimaltillinen tupo merkitsee sitä, että palkat olivat jäämässä ensi vuonna jälkeen hinnoista ilman näitä uusia veronkiristyksiäkin.

- Nyt päätetyt uudet veronkiristykset merkitsevät sitä, että palkansaajan nettoansioiden ostovoiman aleneminen syvenee entisestään vuonna 2015. Lapsiperheillä päälle tulevat vielä lapsilisien leikkaukset, Lehtinen muistuttaa.

- Samalla hallitus valitettavasti jatkaa edelleen koko vaalikauden kestäneellä verotuksen progressiivisuutta monella tapaa kiristävällä linjallaan, mikä ei lainkaan edistä maan paluuta terveen kasvun tielle.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Palkansaajan tuloveroprosenttia 1991–2015 sekä ansiotason ja ostovoiman muutoksia 2000–2015 kuvaavat graafit löytyvät osoitteesta www.veronmaksajat.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.