VERONMAKSAJAT LASKI PALKANSAAJAN LOPULLISEN VEROTUKSEN VUODELLE 2003: KESKITULOISEN VEROTUS KEVENEE 0,5 PROSENTTIYKSIKKÖ

Lehdistötiedote 22.5.2003 Heti julkaisuvapaa VERONMAKSAJAT LASKI PALKANSAAJAN LOPULLISEN VEROTUKSEN VUODELLE 2003: KESKITULOISEN VEROTUS KEVENEE 0,5 PROSENTTIYKSIKKÖÄ Hallituksen päättämät muutokset tuloveroasteikon veroprosentteihin sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korotus keventävät keskituloisen palkansaajan tuloverotusta vuoden 2002 26,1 prosentista 25,6 prosenttiin koko vuodelle 2003. Tämä vastaa hyvin ennakonpidätysprosentin alennusta yhdellä prosenttiyksiköllä loppuvuonna. Selvästi yli keskipalkkaisilla, 6013 euroa kuussa ansaitsevilla, vuoden 2003 lopullinen veroprosentti alenee hieman vähemmän kuin muilla: 0,4 prosenttiyksiköllä. Muuten lopulliset veronkevennykset kohdentuvat tasaisesti kaikille tulotasoille. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on arvioitu tuloverotuksen vaikutus palkansaajan käteen jääviin tuloihin. Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mielestä tasaiset veronkevennykset kaikille tulotasoille vahvistavat tässä taloudellisessa tilanteessa parhaiten kotimaista kysyntää. "Nyt päätetty prosenttiyksikön kevennys palkansaajan verotukseen loppuvuodeksi pohjustaa yhden prosenttiyksikön kevennystä koko vuodeksi 2004. Tästä on päätettävä kesän budjettineuvotteluissa," Kurjenoja toteaa. Lisätiedot ja laskelmat: pääekonomisti Jaana Kurjenoja (09) 6188 7326, 040-820 5378 ekonomisti Sirkka Autio, (09) 6188 7327 www.veronmaksajat.fi Laskelmissa on otettu huomioon palkansaajan TEL-vakuutusmaksu 4,6 % (4,4 % vuonna 2002), työttömyysvakuutusmaksu 0,2 % (0,4 %), keskimääräinen kunnallisveroprosentti 18,03 % (17,78 %), keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,3 % (1,3 %) ja tulonhankkimisvähennys 590 euroa (460 euroa). Lisäksi laskelmissa ovat mukana lisätalousarvioesityksessä esitetyt valtion tuloveroasteikon veroprosenttien alennus sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korotus. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00830/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.