Veronmaksajat peräänkuuluttaa muutoksia vielä tällä vaalikaudella: PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEEN TARVITAAN PERUSKORJAUS

Veronmaksajain Keskusliitto katsoo, että perintö- ja lahjaverotus on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Perintöverotuksen rakenteita ei ole uudistettu vuosikymmeniin ja veroasteikkokin on ollut jo vuodesta 1995 asti muuttumaton. Korjaustarvetta on ehtinyt kertyä runsaasti. Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mielestä korjaustoimet onkin käynnistettävä viipymättä. ”Peruskorjauksella on pyrittävä kohtuullistamaan perintöverotusta ja parantamaan oikeudenmukaisuutta. Tavoitteena on oltava laajan veropohjan vastapainoksi nykyistä selvästi kohtuullisemman tasoinen verotus.” Osa tarvittavista muutoksista on mahdollista toteuttaa nopeastikin, eivätkä ne edellytä mittavia säädösmuutoksia. Lehtinen listaa tällaisiksi ensivaiheen korjaustoimeksi vuodesta 1995 asti jäädytettynä olleen perintö- ja lahjaveroasteikon asteikkorajojen korottamisen ja asteikkoprosenttien alentamisen sekä kohtuuttoman ankaran kolmannen veroluokan poistamisen yhdistämällä se toiseen veroluokkaan. Lisäksi on syytä pikaisesti valmistella korjaus epäkohtaan, joka aiheutuu lapsen perintöveron maksuunpanosta, vaikka lesken lakisääteinen asumisoikeus lykkää perityn asunnon realisoimista jopa vuosikymmenien ajan. Ratkaisu tulisi hakea myöntämällä lapsen perintöverolle maksuaikaa lesken asumisoikeuden ajaksi. ”Liikkeelle on syytä lähteä jo tällä vaalikaudella. Perintöveron pahimpien epäkohtien korjaamisen kanssa ei ole mitään syytä vetkutella lykkäämällä kaikki tarvittavat muutokset hamaan tulevaisuuteen ja odottamaan lisäselvityksiä.” Lehtinen katsoo, että Veronmaksajien peräänkuuluttamien ensivaiheen korjaustoimien rinnalla on hyvä käydä myös periaatteellista ja kauaskantoisempaa keskustelua perintö- ja lahjaveron tulevaisuudesta Suomessa. Tällöin on syytä pohtia perintö- ja lahjaveron suhdetta pääomatulojen ja ansiotulojen verotukseen ja myös mahdollisiin perintöoikeuden muutoksiin tulevaisuudessa. ”Pohdiskelu perintö- ja lahjaveron tulevasta roolista Suomen verojärjestelmässä ei saa kuitenkaan muodostua esteeksi tarvittavien korjausten toteuttamiselle jo lähivuosien aikana.” Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Lakiasiain johtaja Vesa Korpela, (09) 6188 7302 www.veronmaksajat.fi (taustatietoa perintö- ja lahjaverotuksesta, peruskorjaukset lähivuosille)

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.