Veronmaksajien eläkeverolaskelmat: ELÄKKEENSAAJAN VEROTUS LÄHES ENNALLAAN 2005, MATALAT INDEKSIKOROTUKSET SYÖVÄT OSTOVOIMAA

Eläkkeensaajien verotus pysyy vuonna 2005 lähestulkoon ennallaan. Esimerkiksi noin 949 euroa ansaitsevan eläkeläisen veroprosentti muuttuu 13,9:stä 14,0:aan ja 1725 euroa ansaitsevalla 26,9:stä 26,8:aan. Matalista indeksikorotuksista johtuen käteen jäävän eläkkeen ostovoima heikkenee ensi vuonna eri eläketasoilla 0-4 – 0,7 prosenttia. Tämän taustalla vaikuttaa kuluvan vuoden matala inflaatio, joka heijastuu viiveellä ensi vuoden indekseissä. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on otettu huomioon tuloverotuksen muutokset, eläkkeiden indeksikorotukset sekä kansaneläkkeen 1.3.2005 voimaantuleva tasokorotus. Laskelmien viidellä eri tulotasolla veroasteen muutokset sijoittuvat 0,3 %-yksikön kevennyksen ja 0,1 %-yksikön kiristyksen välille. Euromääräisesti muutokset asettuvat kuukausitasolla 4 euron kevennyksen ja 1 euron kiristyksen välille. Kireimmillään eläketulojen verotus oli lamavuonna 1994. Eläkkeiden ostovoiman muutos jää ensi vuonna matalista indeksikorotuksista johtuen kaikilla lasketuilla tulotasoilla miinusmerkkiseksi. Esimerkkitapauksista 728 euron ja 949 euron kokonaiseläkkeen tasoilla ostovoima alenee vuonna 2005 0,4 prosenttia. 1295 euron eläkkeen ostovoima alenee 0,5 prosenttia, 1725 euron eläkkeen 0,7 prosenttia ja 2159 euron eläkkeen 0,6 prosenttia. Liitteenä laskelmat: - Eläkkeensaajan verotuksen muutos eri eläketulotasoilla vuonna 2005 - Tuloverojen osuus veronalaisesta eläketulosta 1991-2005 - Eläkkeiden ostovoiman kehitys eri tulotasoilla vuosina 1992-2005 Lisätiedot: Ekonomisti Jenni Oksanen, Veronmaksajat, (09) 6188 327, 040 766 2447, jenni.oksanen@veronmaksajat.fi www.veronmaksajat.fi Ekonomisti Oksasen kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/tgckcgoaa6vb.jpg

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.