Veronmaksajien eläkeverolaskelmat: Eläkkeensaajien ostovoima lievässä kasvussa

Eläkkeensaajien verotus pysyy ennallaan tai kevenee lievästi vuonna 2006. Esimerkiksi 1317 euroa ansaitsevan eläkeläisen veroprosentti alenee 22,6:sta 22,3:een ja 2195 euroa ansaitsevalla 29,8:sta 29,2:een. Pienempien työeläkkeiden verotus pysyy ensi vuonna jokseenkin ennallaan. Eläkkeiden ostovoima on ensi vuonna kasvamassa 0,5 - 1,2 prosentilla. Nousu on suhteellisesti pienintä matalilla eläketasoilla ja paranee eläkkeen tason noustessa. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on otettu huomioon tuloverotuksen muutokset ja eläkkeiden indeksikorotukset. ”Laskelmissa on käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, joka nousee ensi vuonna 18,29:stä 18,40:een. Niissä 140 kunnassa, joissa veroprosenttia nostetaan, se käytännössä syö veronkevennysten vaikutukset tai vie jopa miinukselle”, Veronmaksajien ekonomisti Jenni Oksanen arvioi. Euromääräisesti verotuksen muutokset asettuvat kuukausitasolla 13 euron kevennyksen ja 1 euron kiristyksen välille, kun lähtökohtana on keskimääräinen kunnallisveron taso. Kireimmillään eläketulojen verotus oli lamavuonna 1994. ----------------------------------------------------------------------- Lisätiedot: Ekonomisti Jenni Oksanen, Veronmaksajat, (09) 6188 327, 040 766 2447, jenni.oksanen@veronmaksajat.fi www.veronmaksajat.fi Ekonomisti Oksasen kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/tgckcgoaa6vb.jpg

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.