Veronmaksajien Jaana Kurjenoja työmarkkinajärjestöjen tupolinjauksista "VEROTUS UHKAA KIRISTYÄ ENSI VUONNA"

”Jos hallitus tyytyisi tuloratkaisuun kytkemissään veronkevennyksissä työmarkkinajärjestöjen julkistamiin verolinjauksiin, verotus uhkaa kiristyä ensi vuonna”, arvioi Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja. ”Palkansaajajärjestöistä vain STTK on esittänyt täsmällisiä verotavoitteita. Nämä johtaisivat Veronmaksajien laskelmien mukaan ensi vuonna tuloverotuksen lievään kiristymiseen kaikissa kansalaisryhmissä, vähiten keskituloisten palkansaajien ja eniten eläkeläisten keskuudessa.” ”SAK:n tänään julkistamat tavoitteet jäävät verojen osalta vielä pääosin auki, mutta johtaisivat ilmeisesti parhaimmillaankin ensi vuonna vain nollatasolle. Selvää myös SAK:n malleissa joka tapauksessa on, että ainakin eläkeläisten verotus kiristyisi ensi vuonna”, Kurjenoja toteaa. Kurjenoja pitää tilannetta huolestuttavana: ”Maan hallitus on jättänyt koko verolinjauksensa tuloratkaisun varaan. Jos lähdetään näiltä pohjilta, vähänkään merkittävät veronkevennykset ostovoiman ja talouskasvun parantamiseksi jäävät haaveeksi”, Kurjenoja toteaa. Kurjenojan mukaan määrätietoisen veropolitiikan jatkaminen edellyttää vähintään yhden prosenttiyksikön mittaista kautta linjan toteutettavaa tuloverojen kevennyspakettia vuosittain. Tällainen paketti syntyy veroasteikkojen 1 %-yksikön marginaalitarkistuksilla, uuden työllisyysvähennyksen käyttöönotolla sekä ansiotason nousun mukaisilla veroasteikkojen tulorajojen tarkistuksilla. Lisäksi eläkeläiset olisi huomioitava erikseen. ”Jos vuodelle 2005 toteutettaisiin tällainen veronkevennys, päästäisiin järjestöjen esittämää parempaan ostovoiman kasvuun jo työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen esitysten välimaastosta löytyvillä ns. kompromissitasoilla.” Kurjenojan mukaan tälläkin ratkaisulla tuloverojen lopullinen keveneminen jäisi ensi vuonna noin 0,5 %:iin johtuen kunnallisverojen ja sosiaalimaksujen kiristymisestä. ”Mikäli pienituloisten veronkevennykset toteutettaisiin suoraan valtion kukkarosta tehtävällä työllisyysvähennyksellä käymättä kuntien kukkarolle, paineet kunnallisverojen korotusautomaattiin hellittäisivät ja vuoden 2006 veronkevennykset olisivat jo merkittävämpiä.” Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326, 040 820 5378, jaana.kurjenoja@veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit