Veronmaksajien Korpela ei pidä Arvelan työryhmän poistoesitystä perusteltuna: Poistosääntöjen muutos lisäisi tarpeettomasti byrokratiaa - Nykykäytäntö on hyvä ja toimiva

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela pitää Arvelan työryhmän esittämiä muutoksia yritysten verotuksen poistosääntöihin huonosti perusteltuina. ”Osakeyhtiölain tai kirjanpitosäännösten muutokset eivät edellytä nykyisen hyvin toimivan poistojärjestelmän romuttamista saati poistojen tason leikkaamista.” Uudet poistosäännöt mutkistaisivat tarpeettomasti verotusta varsinkin pienten yritysten osalta. ”Työryhmän ehdottama hyödykekohtainen poistojärjestelmä vaatisi yritysten taloushallinnolta valtavasti lisää työtä nykyiseen nähden ilman, että yhteiskunnan voidaan osoittaa saavan siitä mitään etua”, Korpela toteaa. Työryhmä itsekin on havainnut tämän ja esittää selvitettäväksi suunnitelman mukaisten poistojen käsittelyn yksinkertaistamista pienten yritysten kirjanpidossa. Poistosääntöihin esitetyt muutokset johtaisivat joissakin tapauksissa verotuksen selvään kiristymiseen. Erityisesti yrityksen kokoon nähden arvokkaiden koneiden vaihtamiseen kohdistuisi raju uusi veronkiristys. Työryhmän ehdotus tämän ongelman lieventämiseksi on täysin riittämätön. ”Esimerkiksi rekkansa uusiva kuljetusyrittäjä voisi joutua täysin kohtuuttomaan tilanteeseen veromuutoksen takia”, Korpela toteaa. ”Nykyjärjestelmän mukainen menojäännöksen kautta tulouttaminen estää kohtuuttomat ja toiminnan jatkumisen kannalta vahingolliset tuloutukset, eikä poistojärjestelmää ole siten perusteltua muuttaa.” Työryhmän ehdotuksiin sisältyy myös suurten teollisten investointien poistojen tason voimakas leikkaaminen nykyjärjestelmään verrattuna, mitä ei voi pitää järkevänä veropolitiikan tavoitteiden kannalta. ”Suomeen tehtäviin investointeihin tähdätty veronkiristys olisi askel väärään suuntaan. Suomeen tehtäviä investointeja pitäisi kannustaa eikä vaikeuttaa”, Korpela katsoo.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.