Veronmaksajien Korpela rakennusmiesten päivärahoista: Lainsäätäjän poistettava tulkinnanvaraisuus

Pitkään jatkunut tulkinnanvaraisuus rakennustyöntekijöiden päivärahoista ei poistunut, vaikka korkein hallinto-oikeus otti asiaan kantaa viime viikolla. Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpelan mielestä pallo on nyt eduskunnalla, jonka on täsmennettävä lakipykäliä: ”Päivärahojen tarkoitus on korvata tilapäisestä työskentelystä aiheutuvia elinkustannuksia. Esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaan tapauksessa tällainen tilapäisyys voi kestää hyvinkin pitkään.” ”Olisi kohtuutonta olettaa rakentajan, jonka asunto, perhe, puolison työpaikka ja lasten koulut ovat toisaalla, muuttavan pysyvästi Olkiluodon seudulle. Tiedetäänhän varmasti, että rakennusurakka joka tapauksessa päättyy ja työt loppuvat siinä vaiheessa.” ”Korkein hallinto-oikeus valitsi tiukan tulkintalinjan ratkaistessaan Olkiluodossa työskentelevien rakennusmiesten päivärahakysymyksen. Vaikka keskusverolautakunta ja Verohallitus pitivät kolme vuotta kestävää työskentelyä tilapäisenä, KHO:n mielestä pari päivää vaille kaksi vuotta kestävä työskentely rakennustyömaalla on vakinaista.” ”Vieläkään ei tiedetä, mikä aika rakennustyömaalla on KHO:n mielestä tilapäistä. Onko se esimerkiksi yksi vai puolitoista vuotta?” ”Kyseessä on satojen työntekijöiden ja yritysten verotusta vaivaava epävarmuus, jonka poistaminen on mahdollista eduskunnan päätöksellä. Lainsäätäjän tulisikin pikaisesti täsmentää tuloverolain asianomaisia pykäliä ja määritellä yksiselitteisesti minkälainen työskentely on tilapäistä.” Lisätiedot: lakiasiain johtaja Vesa Korpela, (09) 6188 7302, 0400 414 025 tiedottaja Leena Kurkinen (09) 6188 7352

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit