Veronmaksajien lakimies Juha-Pekka Huovinen Mikkelissä: Verosuunnittelulla säästät rahaa

Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Juha-Pekka Huovinen painotti tiistaina Mikkelissä pitämässään alustuksessa oman henkilökohtaisen verosuunnittelun merkitystä. Kovin suuria rahoja ei välttämättä ole aina tarjolla, mutta veroasioiden selvittämättä jättäminen voi aiheuttaa varsin huomattavat veroseuraamukset. Erityisesti Huovinen painotti alustuksessa myyntivoittojen laskemisen tärkeyttä. Usein kyseessä on merkittävät taloudelliset intressit, joten myyntivoiton laskennassa tehdyt virheet tulevat kalliiksi. Yksityishenkilöiden myyntivoiton laskennassa on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Näistä saa valita itselleen edullisemman. Myös verottaja laskee myyntivoiton suuruuden, jos verovelvollinen ei ole myyntivoiton määrää selvittänyt. Koska verottajalla ei kuitenkaan aina ole käytössään kaikkia tarvittavia tietoja oikean myyntivoiton laskemiseksi, saattaa verottaja laskea myyntivoiton käyttämällä tiettyjä olettamia. Tämä voi tulla verovelvolliselle todella kalliiksi, muistutti Huovinen. Tästä syystä jokaisen on aiheellista osata laskea voiton määrä itse ja esittää verottajalle tarvittavat tiedot todellisen myyntivoiton laskemiseksi. Veroillassa käsiteltiin kaiken kaikkiaan verouudistuksen vaikutusta yksityishenkilölle. Luovutusvoittoverotukseen tulevista uusista laskentasäännöistä Huovinen selvitti muun ohella lahjanluonteisen kaupan ja osakeantiosakkeiden luovutusten uusia sääntöjä. Huovinen loi katsauksen myös vapaaehtoisten eläkevakuutusten uusiin säännöksiin. Keskeisimmät muutokset tältä osin liittyvät siirtymiseen ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen sekä vähennettävien määrien leikkaamiseen. Uusissa itse otetuissa vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa maksut vähennetään pääomatuloista ja vastaavasti eläke verotetaan pääomatuloina. Myös yksityishenkilöiden on syytä olla tarkkana omassa verosuunnittelussaan tällaisina muutosaikoina, jolloin osa säännöksistä kiristyy ja osa lievenee, tähdensi Huovinen lopuksi. Veronmaksajien Etelä-Savon paikallisyhdistyksen järjestämä veroilta pidetään tiistaina 1.2.2005 klo 18:00 alkaen Nordea Pankissa, pankkisali, Porrassalmenkatu 23. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Toimituksenne edustaja on lämpimästi tervetullut. Lisätietoja Juha-Pekka Huovinen puh. 040 574 9966.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit