Veronmaksajien lakimies Juha-Pekka Huovinen opasti Jyväskylässä: "Osingon jakoon nyt erityistä huomiota"

Veronmaksajien lakimies Juha-Pekka Huovinen opasti Jyväskylässä "Osingon jakoon nyt erityistä huomiota" tiedote, julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2004 klo 18 Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Juha-Pekka Huovinen painotti Jyväskylässä pitämässään alustuksessa osingonjaon verosuunnittelun tärkeyttä verouudistuksen alla. Yritysten ja yrittäjien verotus on muuttumassa. Hallitus teki yritysverotuksen muutoksista periaatepäätöksen jo viime vuoden marraskuussa ja niiden on tarkoitus tulla voimaan suurelta osin vuoden 2005 alusta. Monien yritysten osalta voitonjaon verotus tulee uudistuksen jälkeen kiristymään, joten osinkojen jakamiseen tänä vuonna tulee kiinnittää erityistä huomiota. Useimmiten ainakin pääomatulona verotettavat osingot kannattaa jakaa, toisinaan myös ansiotulo-osinkoa, muistutti Huovinen. Nyt yrittäjien pitäisi tutkia mahdollisuudet lisätä pääomatulo-osinkoa. Keinona voi olla esimerkiksi osakkeiden hankintaa varten otetun lainan takaisinmaksu. Osana osingonjaon verosuunnittelua yrittäjän kannattaa harkita myös tilikauden lyhentämistä vielä tämän vuoden aikana. Jos yrityksen tilikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, lyhentämällä tilikautta saadaan tilikauden voitto jaettua vielä tämän vuoden aikana. Osinko verotetaan tällöin vielä vanhoilla säännöillä, Huovinen tähdensi. Nettovarallisuuden kasvattamisesta olisi Huovisen mukaan uudessakin järjestelmässä hyötyä. Jatkossa muiden kuin julkisesti noteerattavien yhtiöiden osinkojen verovapaaksi määräksi esitetään yhdeksää prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta kuitenkin niin, että kukin osakas voisi saada enintään 90 tuhatta euroa näitä verovapaita osinkoja. Nettovarallisuudella on tärkeä merkitys tämänkin rajan yli menevien osinkojen verotukseen, koska nettovarallisuus määrittää sen, verotetaanko ylimenevä osuus osakkaan pääomatuloina vai ansiotuloina, kiteytti Huovinen lopuksi. Toimituksille tiedoksi: Veronmaksajien yritysveroilta pidetään tiistaina 24.2.2004 klo 18 Säästöpankki Optiassa, Kauppakatu 23. Tilaisuudessa puhuu Veronmaksajain Keskusliiton verolakimies Juha-Pekka Huovinen. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00160/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.