Veronmaksajien lakimies Katariina Pöyhönen Seinäjoella: Sijoitusten veroseuraamusten selvittäminen kannattaa

LEHDISTÖTIEDOTE, julkaisuvapaa 30.10.2003 klo 18 Veronmaksajien lakimies Katariina Pöyhönen Seinäjoella: Sijoitusten veroseuraamusten selvittäminen kannattaa Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Katariina Pöyhönen painotti torstaina Seinäjoella pitämässään alustuksessa sijoitusten veroseuraamusten selvittämisen merkitystä. Vaikka verotus vain harvoin on ensisijainen kriteeri sijoitusmuotoa valittaessa, on verotuksellakin merkitystä. Vain veroseuraamuksia vertailemalla voidaan laskea eri sijoitusten todelliset tuotot. Veronmaksajien veroillassa puhunut Pöyhönen käsitteli esityksessään eri sijoitusmuotojen verotusta. Esitys sisälsi mm. katsauksen vuokra- ja osinkotulojen verotukseen sekä myyntivoiton laskentaan eri tilanteissa. Erityisesti osakkeiden myyntivoiton laskenta voi aiheuttaa ongelmia splittien, uusmerkintöjen ja ilmaisantien vuoksi. Suuret kaupat saattaa olla hyvä lasketuttaa asiantuntijalla, mikäli on epävarma omasta osaamisestaan. Pöyhönen muistutti, että tänä vuonna on viimeinen mahdollisuus vähentää vuoden 2000 luovutustappiot verotuksessa. Ensi vuonna vähennysoikeutta ei enää ole. Luovutustappio vähennetään ensi sijassa samana vuonna saaduista luovutusvoitoista. Jos voittoja ei ole, tai ne eivät riitä tappion vähentämiseen, siirtyy luovutustappio vähennettäväksi seuraavan kolmen vuoden aikana syntyvistä voitoista. Luovutustappion voi vähentää vain luovutusvoitoista- ei muista pääomatuloista. Pöyhönen korosti esityksessään verosuunnittelun tärkeyttä myös sijoitusten verotuksessa. Merkittäviä veroetuja saadaan sijoitus- ja säästövakuutuksissa. Nämä antavat mahdollisuuden siirtää varoja verovapaasti lähiomaisille. Huomionarvoista on myös eläkevakuutuksissa vakuutusmaksujen vähennysoikeus. Toimituksille tiedoksi: Veronmaksajien veroilta pidetään Seinäjoella torstaina 30.10. klo 18 Seinäjoen ammattioppilaitoksessa, keskustan toimipisteen auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 10. Avoimessa yleisötilaisuudessa on kahvitarjoilu. Toimituksenne edustaja on tervetullut tilaisuuteen! ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00460/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.