Veronmaksajien lakimies Kimmo Lahtinen Ruoveden veroillassa vuoden 2005 veromuutoksista: Osinkoverotus kireämpää, kotitalousvähennys laajentunut

”Yksityishenkilön omistamien pörssiosakkeiden osinkoverotus kiristyi jo tämän vuoden verotuksessa”, totesi Veronmaksajien lakimies Kimmo Lahtinen Ruovedellä Veronmaksajain Keskusliiton Pohjois-Pirkanmaan paikallisyhdistyksen järjestämässä veroillassa. ”Tähän asti yksityishenkilön pörssiosingot ovat olleet verovapaita, mutta jatkossa yksityishenkilö maksaa niistä veroa yhteensä 19,6 prosenttia. Siirtymävaiheessa eli vuoden 2005 aikana saatavia pörssiosinkoja kuitenkin verotetaan hiukan lievemmin”, hän jatkoi. Kimmo Lahtinen esitteli veroillassa myös muita vuoden 2005 verotusta koskeneita muutoksia, jotka yksityishenkilön kannattaa huomioida. Esimerkiksi vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa on siirrytty ansiotuloista pääomatuloverotukseen. ”Vakuutusmaksuja koskevat vähennykset tehdään nyt ensisijaisesti pääomatuloista. Lisäksi eläke tullaan aikanaan verottamaan pääomatulona. Verotuksessa vähennyskelpoisten maksujen enimmäismäärä on 5 000 euroa”, Lahtinen kertoi. Omaisuuden luovutusvoittojen verotus on myös muuttunut vuotta 2005 koskevassa verotuksessa. Luovutusvoitossa on kyse kiinteistöjen sekä arvopapereiden, esim. asunto-osakkeiden ja pörssiosakkeiden, ja muun irtaimen omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta syntyvästä voitosta. Luovutusvoiton verotuksessa yksityishenkilö tai kuolinpesä saa vähentää luovutushinnasta todellisen hankintahinnan kuluineen tai ns. hankintameno-olettaman. ”Jälkimmäisessä tapauksessa luovutushinnasta on aiemmin vähennetty 50 prosenttia, jos luovutettu omaisuus on ollut verovelvollisen omana yli 10 vuoden ajan. Nyt luovutushinnasta vähennetään vain 40 prosenttia. Verotus siis kiristyi”, Lahtinen totesi. Alle kymmenen vuotta omistetusta omaisuudesta vähennetään edelleen 20 prosenttia, kuten aiemminkin. Veromuutoksiin sisältyi myös kotitalousvähennyksen laajentuminen. ”Vähennystä myönnetään vuotta 2005 koskevassa verotuksessa myös työstä, joka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa. Lisäksi maksetuista palkoista voi verotuksessa vähentää 30 prosenttia aikaisemman 10 prosentin sijaan”, Lahtinen mainitsi. Toimituksille tiedoksi: Veronmaksajain Keskusliitto ry:n Pohjois-Pirkanmaan paikallisyhdistyksen järjestämä veroilta pidetään 23.9.2005 klo 18.00 Ruoveden Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Ruovedentie 13. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita. Kimmo Lahtinen vastaa mielellään kysymyksiinne tilaisuuden yhteydessä, mikäli haluatte tehdä jutun jostain verotukseen liittyvästä aiheesta. Lisätietoja: Kimmo Lahtinen, puh. (09) 6188 7322, sähköposti: kimmo.lahtinen@veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit