Veronmaksajien lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari muistuttaa: Verotus kannattaa aina tarkistaa

”Verotus on aina hyvä tarkistaa, vaikka olisikin saamassa veronpalautusta. Jos verolipusta löytyy virhe, kannattaa olla heti yhteydessä verottajaan”, korostaa lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari Veronmaksajain Keskusliitosta. Verolippu on selvitys vuoden 2004 verotuksesta. Sen saavat lokakuun loppuun mennessä kaikki veroilmoituksen jättäneet. Veroehdotusmenettelyssä mukana oleville lähetetään uusi verolippu ja tarvittaessa uudet tilisiirtolomakkeet, jos he ovat korjanneet tai täydentäneet ehdotustaan. Huolman-Lakarin mukaan verolipusta kannattaa aina tarkistaa, että verotettava tulo vastaa omaa laskelmaa tulojen ja vähennysten erotuksesta. On myös hyvä katsoa, että kaikki tuloista tehdyt ennakonpidätykset sekä mahdolliset ennakkoverot ja ennakon täydennysmaksut on merkitty oikein. ”Lisäksi kannattaa tarkistaa, onko verottaja hyväksynyt esitetyt vähennykset. Jos asiakirjoista ei ole omia jäljennöksiä, verolipun tiedot voi tarkistaa verotoimistossa, jossa verotusasiakirjat ovat nähtävillä,” Huolman-Lakari painottaa. ”Jos verolipusta löytyy virhe tai verottaja on hylännyt jonkin esitetyn vähennyksen tai unohtanut sen, kannattaa olla yhteydessä verottajaan heti verolipun saatuaan”, hän jatkaa. ”Verotuksesta voi kuitenkin valittaa myöhemminkin valitusajan puitteissa. Valitusaikaa on viisi vuotta verotusvuoden päättymisestä. Esimerkiksi verovuoden 2004 verotus valmistuu vuonna 2005 eli vuoden 2004 verotuksesta voi valittaa vielä vuonna 2010,” Huolman-Lakari kertoo. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle. Vaatimuksessa täytyy selvästi kertoa, mitä vaatii ja millä perusteella. Jos oikaisuvaatimus hylätään, asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Huolman-Lakari kuitenkin muistuttaa, ettei kaikkia vähennyksiä voi enää vaatia hyväksyttäväksi valittamalla, vaan vaatimus täytyy esittää ennen verotuksen valmistumista. Esimerkiksi tulontasausta tai elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteen tappion vähentämistä pääomatuloista pitää vaatia ennen verotuksen valmistumista. Lisäksi on hyvä muistaa, että jäännösverot täytyy maksaa, vaikka verotuksesta valittaakin. ”Lisää ohjeita verotuksen tarkistamiseen löytyy listasta, joka on Veronmaksajain Keskusliiton verkkosivustolla osoitteessa www.veronmaksajat.fi kohdassa viikon verovinkki”, Huolman-Lakari mainitsee. Lisätietoja: Lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari, puh. (09) 6188 7331 Merja-Liisa Huolman-Lakarin kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/small_1897ztzhs.jpg

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit