Veronmaksajien lakimies Tom Hoffström Salossa: PERINTÖASIOITA KANNATTAA MIETTIÄ AJOISSA

LEHDISTÖTIEDOTE, julkaisuvapaa 30.10.2003 klo 18 Veronmaksajien lakimies Tom Hoffström Salossa: PERINTÖASIOITA KANNATTAA MIETTIÄ AJOISSA Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Tom Hoffström painotti torstaina Salossa pitämässään alustuksessa perintö- ja lahjaverosuunnittelun merkitystä. Mitä nuorempana omaisuuden luovuttaminen jälkipolville aloitetaan, sitä suurempi verohyöty on mahdollista saada. Veronmaksajien veroillassa puhunut Hoffström käsitteli esityksessään perintö- ja lahjaveroasteikon rakenteesta juontuvaa alle 3.400 euron määräisten lahjojen ja perintöjen verovapautta sekä lahjojen toisiinsa yhdistämiseen liittyvää kolmen vuoden yhteenlaskuaikaa. Esitys sisälsi myös katsauksen lahjanluonteisiin kauppoihin, sukupolvenvaihdossäännöksiin sekä perintö- ja lahjaverotuksen yhtymäkohtiin luovutusvoittoverotuksen kanssa. Hoffström korosti esityksessään jäämistösuunnittelun tärkeyttä jo perittävän elinaikana. Keinoina tällaisen suunnittelun toteuttamisessa Hoffström mainitsi omaisuuden lahjoittamisen lisäksi testamentin laatimisen ja säästöhenkivakuutuksen käytön. Huomionarvoisana vinkkinä Hoffström totesi Veronmaksajain Keskusliiton juristien tekevän yksilöllistä perintöverosuunnittelua. Suunnittelun yhteydessä voidaan järkevin kustannuksin laatia myös tarvittavat asiakirjat. Aihepiiriin liittyen on internet-osoitteesta www.veronmaksajat.fi löydettävissä mm. perintöverolaskuri. Toimituksille tiedoksi: Veronmaksajien veroilta pidetään Salossa torstaina 30.10. klo 18 Salon Seudun Osuuspankissa, osoitteessa Turuntie 7. Tom Hoffströmin lisäksi paikalla on Osuuspankin ja verotoimiston edustajat. Avoimessa yleisötilaisuudessa on kahvitarjoilu. Toimituksenne edustaja on tervetullut tilaisuuteen! Mikäli haluatte etukäteen sopia jutusta tai tapaamisesta verolakimies Hoffströmin kanssa, hänet tavoittaa numerosta (09) 6188 7336 tai 0400-820 697. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00840/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.