Veronmaksajien lakimies Tom Hoffström Taloustaidossa: ”Vain samaan työhön saatu tuki estää kotitalousvähennyksen”

Veronmaksajain Keskusliiton verolakimies Tom Hoffström hälventää kotitalousvähennyksen saamiseen liittyvää epätietoisuutta tuoreessa Taloustaito –lehdessä. Hoffström korostaa, että kotitalouden saamat yhteiskunnan tuet estävät vähennyksen saamisen vain siinä tapauksessa, että ne on myönnetty juuri samaa työtä varten. Tällaisia tukia voivat olla omaishoidon tuki, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli ja lasten kotihoidon tuki. ”Esimerkiksi lasten kotihoidon tuki ei estä vähennystä illaksi palkatun lasten hoitajan palkasta. Vastaavasti omaishoidontuki ei estä vähennyksen saamista vaikkapa siivoojalle maksetusta palkasta.” Hoffströmin mukaan myöskään yritykselle yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä varten annetut tuet, esimerkiksi starttiraha, eivät estä kotitalousvähennyksen saamista. ”Yrityksen saama työllistämistuki tai työmarkkinatukikin estävät kotitalousvähennyksen saamisen vain siinä tapauksessa, että työn tekee juuri se henkilö, jonka palkkaamiseen yritys on nuo tuet saanut”, Hoffström toteaa Taloustaidossa. Kotitalousvähennys on enintään 1150 euroa. Vähennykseen liittyy omavastuuosuus, joka on 100 euroa. Vähennys on henkilökohtainen, joten aviopuolisoilla tuen enimmäismäärä on kaksinkertainen. Mikäli teettää kotitaloustyötä ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrityksellä, saa yrityksen laskuun sisältyvästä arvonlisäverollisesta työn osuudesta vähentää 60 prosenttia.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit