Veronmaksajien Lehtinen budjettiehdotuksesta:Yllätyksetön verolinja

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen verolinjaa yllätyksettömänä. Ehdotus noudattaa pitkälle hallituksen jo juhannuksen alla hallitusohjelmassaan tekemiä linjauksia.

- Hyvää hallitusohjelman ja budjettiehdotuksen veroratkaisuissa on kotimaisen kysynnän edistäminen edellisen hallituksen päättämiä veronkiristyksiä osittain purkamalla.

- Kauneusvirhe ratkaisussa on kuitenkin ansiotuloverotuksen ankaran progressiivisuuden jyrkentäminen entisestään jättämällä osa tuloluokista inflaatiotarkistuksen ulkopuolelle

Lapsivähennyksen palauttaminen tuloverotukseen voi Lehtisen mielestä olla toimiva tapa tulla lapsiperheitä vastaan lapsilisiä leikattaessa. Lapsivähennyksen yksityiskohdat selviävät vasta jatkovalmistelussa ja koko hallituksen budjettiriihessä.

- Tärkeää on kohdistaa uusi lapsivähennys tasapuolisesti kaikille lapsiperheille, niin kuin lapsilisäkin kohdistuu.

- Tuloverotuksen yleinen progressiivisuus ja tuloharkintaiset tulonsiirrot huolehtivat lapsiperheiden tuloerojen tasauksesta. Uudesta lapsivähennyksestä ei pidä tehdä uutta kannustinloukkua vanhojen päälle, korostaa Lehtinen

Eläkkeensaajille suunnattu verohuojennus on vähäinen myönteinen liikahdus budjettiehdotuksessa.

- Eläketulovähennyksen korotus ei kuitenkaan helpota kaikkien eläkkeensaajien verotusta, joten eläketulojen verotuksen ankara progressiivisuus jyrkkenee valitettavasti hieman lisää, muistuttaa Lehtinen

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.