Veronmaksajien Lehtinen korostaa, että budjettiriihen menomaltin täytyy kestää loppuun asti: Jäitä hattuun myös eduskunnassa

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen budjettiriihen tuloksia melko onnistuneina. - Menomaltti onnistuttiin säilyttämään melko hyvin ja tuloverotuksessa jatketaan tuloksia tuottavalla asteittaisten kevennysten tiellä. - Kurinalaisen menolinjan on syytä pitää myös syksyllä budjetin eduskuntakäsittelyn aikana. Vanhakantaisen siltarumpupolitiikan paluu ja holtiton rahanjakaminen olisivat täysin vääriä viestejä kansalaisille vaalien alla. Lehtinen korostaa, että hyvin hoidettu valtion talous varmistaa tukevan perustan veronkevennysten jatkamiselle myös ensi vaalikaudella. - Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta huolehditaan jatkossakin parhaiten hillitsemällä valtion menojen kasvua ja panostamalla kannustaviin veronkevennyksiin. - Rahat uusiin menokohteisiin on haettava myös tulevaisuudessa budjetin kokonaisraamin sisältä, ei menojen kokonaismäärää hallitsemattomasti kasvattamalla. Myönteinen budjettiriihen veropäätös on asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannusten vähennyskelpoisen enimmäismäärän korottaminen 7000 euroon. Tämä helpottaa niiden palkansaajien tilannetta, joiden pitkistä työmatkoista aiheutuvat vähennykseen oikeuttavat kustannukset ylittävät tähänastisen 4700 euron enimmäismäärän. - Tämä on ensi askel oikeaan suuntaan. Työssä käymisestä aiheutuvat kustannukset on voitava vähentää verotuksessa mahdollisimman täysimääräisesti ja tässä on vielä paljon tekemistä jatkossakin, toteaa Lehtinen. Palkansaajan verotus kevenee 0,5 - 0,8 prosenttiyksikköä Hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset keventävät suomalaisten palkansaajien verotusta vuonna 2007 eri tulotasoilla 0,5 – 0,8 prosenttiyksikköä. Keskituloiselle jää käteen 15 euroa enemmän kuukausittain. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton laskelmista, joissa on budjettiriihen veropäätösten lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. Kuluvana vuonna palkansaajien verotus keveni suurin piirtein samaa tahtia. Nyt päätetyt veromuutokset linjattiin pääosin jo syksyllä 2004 solmitun tuloratkaisun yhteydessä. Budjettiriihen veropäätösten mukaan keskipalkkaisen 2580 euroa tienaavan tuloveroaste laskisi ensi vuonna 0,6 prosenttiyksikköä 30,8 prosentista 30,2 prosenttiin. Tämä merkitsisi käteen jäävän tulon lisääntymistä 15 eurolla kuukaudessa. Pienituloisen, noin 1700 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenisi 0,8 prosenttiyksikköä 23,3 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 6900 euroa tienaavan 0,5 prosenttiyksikköä 44,0 prosenttiin. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652 www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot) Laskentaoletukset: Hallituksen budjettiriihen mukaiset veroperusteet vuodelle 2007. Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosenttien alennus, asteikkoluokkien vähentäminen neljään sekä kahden prosentin inflaatiotarkistus asteikkorajoihin. Valtionverotuksen ansiotulovähennyksen korotus. Sairausvakuutusmaksun muutokset. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2007, +2,5 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.