Veronmaksajien Lehtinen on tyytyväinen hallituksen linjauksiin: Perintöveroratkaisu onnistunut - veroelvytys antaa uskoa ensi vuoteen

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen vuodelle 2009 tekemää perintöveroratkaisua ja budjettilinjausta hyvinä.

- Sukupolvenvaihdosten lisähuojennuksesta luopuminen ja sen korvaaminen kaikkien rintaperillisten perintöverotuksen huojentamisella on myönteinen ratkaisu ongelmalliseksi muodostuneeseen tilanteeseen, kiittää Lehtinen.

Lehtinen pitää myös hallituksen finanssipoliittista linjaa tilanteeseen hyvin sopivana. Taloutta ensi vuonna uhkaavan taantuman syyt eivät ole kotimaassa, vaan vaikeudet tulevat meille maailmalta. Tässä tilanteessa on valtion talouspolitiikan syytä olla määrätietoisen elvyttävää.

- Valtion taloudessa on hyvinä vuosina kertynyttä elvytysvaraa, jota on ymmärrettävä juuri tällaisessa tilanteessa käyttää.

- Taloutta nyt elvyttämällä rakennetaan siltaa toivottavasti väliaikaiseksi jäävän taantumavaiheen yli.

Elvytystoimien pääpaino on jo aiemmin päätetyssä ansiotulojen verotuksen keventämisessä. Tätä täydennetään nyt maltillisella panostuksella investointeihin.

- Kokonaisuus tukee sopivasti kotimaista kysyntää ja ostovoimaa. Tämä antaa uskoa talouskehitykseen maailmantalouden ajankohtaisista vaikeuksista huolimatta.


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.