Veronmaksajien Lehtinen tuloratkaisun veropäätöksistä: Vaatimaton veromuutos pysäyttää ostovoiman laskun

 

Hallituksen työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksen yhteydessä tekemä veroratkaisu pitää ansiotulojen verotuksen lähes ennallaan ensi vuonna. Esimerkiksi keskituloisen 3012 euroa ansaitsevan veroprosentti alenisi 0,1 prosenttiyksikköä tämän vuoden 29,5 prosentista 29,4 prosenttiin. Tämä merkitsee nettopalkan ostovoiman kääntymistä vuonna 2012 lievään 0,1 prosentin nousuun, kun vuonna 2011 ostovoima vielä alenee 0,8 prosenttia.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on hallituksen tuoreen verolinjauksen ja aiemman budjettiriihen mitoituksen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen korotukset sekä tämän päivän työmarkkinaratkaisun perusteella arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa sekä ansiotason että kuluttajahintojen arvioidaan nousevan keskimäärin 2,5 prosenttia vuonna 2012.

Palkankorotusten lisäksi palkansaajat ovat saamassa 150 euron suuruisen kertaerän heti vuoden alussa. Tähän kertaluontoiseen lisätuloon kohdistuva marginaalivero lohkaisee keskituloisella lähes puolet, jolloin käteen jää noin 80 euroa.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen tuloratkaisun tueksi tarjoamaa veropakettia palkansaajan kannalta vaatimattomana.

-  Hallitus olisi tässä suhdannetilanteessa voinut ottaa hieman rohkeammankin etunojan ostovoiman tukemisessa ja keventää reilummin tuloverotusta palkkamaltin vastapainoksi.

- Tämä hyvin pieni kevennys on kuitenkin parempi kuin ei mitään, Lehtinen arvioi.

Positiivinen elementti hallituksen veropaketissa on yhteisöveron alentaminen 24,5 prosenttiin eli 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmin on linjattu.

- Yhteisöveron alentaminen tukee yritysverotuksen veropohjaa. Se kannustaa osaltaan kansainvälisesti toimivia yrityksiämme näyttämään voitot ja maksamaan verot Suomeen. Tämä on perusteltu suunta jatkossakin.

Valtiontalouden tasapainottamisessa edetään vuonna 2012 Lehtisen mielestä sopivasti, vaikka työmarkkinaratkaisun tueksi tarjoamaa vastaantuloa ei kompensoidakaan uusilla leikkauksilla. Talouspolitiikan on oltava epävarmassa tilanteessa kasvuhakuista.

- Ratkaisusta koituva nopeutuva talouskasvu, paraneva työllisyys ja koheneva kilpailukyky ovat kaikki tekijöitä, jotka osaltaan pienentävät valtion budjetin alijäämää.

- Hallituksen työmarkkinaratkaisun tueksi osoittamia kevennyksiä ei tarvitse tästä syystä kattaa uusilla leikkauksilla, katsoo Lehtinen.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 - 414 652
www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot)

 

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.