Veronmaksajien Lehtinen tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön toimikunnan esityksen päivähoitomaksujen korottamisesta: ”TRIPLAPROGRESSIO” RANKAISEE TYÖSSÄKÄYNNISTÄ - KÄSITTÄMÄTÖNTÄ ESITYSTÄ EI SAA TOTEUTTAA

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön toimikunnan ehdotuksen päivähoitomaksujen tuloharkinnan lisäämisestä. ”Progressiivinen tuloverotus tasaa tehokkaasti kansalaisten välisiä tuloeroja. Tämän lisäksi meillä on tuloharkintaiset tulonsiirrot, kuten asumistuki ja toimeentulotuki. Näiden päälle lisättävä päivähoitomaksujen tuloharkinta on perusteetonta triplaprogressiota.” ”Näinkö toimikunta haluaa kannustaa suomalaisia työntekoon? Uusi tulosidonnainen korotushan kohdistuisi nimenomaan työssäkäyviin vanhempiin”, toteaa Lehtinen. ”Ollaanko nyt todellakin palaamassa "prosenttia prosentin päälle" -linjalle ja heittämässä romukoppaan kaikki pyrkimykset purkaa kannustinloukkuja?” Lehtinen pitää tuloharkintaa palvelumaksuissa ylipäätään hyvin kyseenalaisena. ”Kansalaisethan osallistuvat julkisten palvelujen rahoitukseen jo veroillaan maksukyvyn mukaan. Julkisten palvelujen maksuilla kerätään puolestaan kohtuullinen omavastuu käytetyn palvelun kustannuksista. Tällaisen maksun on lähtökohtaisesti oltava sama kaikille”, korostaa Lehtinen. ”Palvelujen käyttäjien oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu edellyttää, että palvelumaksuissa ei yleisesti sovelleta verotuksen ja sosiaaliturvan kanssa päällekkäistä tulosidonnaisuutta.” Lehtisen mielestä toimikunnan esitys pahentaisi palvelumaksujen tuloharkinnasta aiheutuvia ongelmia, vaikka niitä pitäisi pyrkiä ratkaisemaan. ”Päivähoitomaksu on jo nykyisellään malliesimerkki palvelumaksujen perusteettoman tuloharkinnan aiheuttamista ongelmista.” ”Palvelumaksuissa tulisi päinvastoin jatkossa edetä tariffiperiaatteella tasamaksujen suuntaan - myös päivähoitomaksujen osalta”, päättää Lehtinen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit