Veronmaksajien Teemu Lehtinen esittää kompromissia eläkevakuutuskiistaan: ELÄKESÄÄSTÄJIEN SUOJAKSI SIIRTYMÄSÄÄDÖS

Veronmaksajien Teemu Lehtinen esittää kompromissia eläkevakuutuskiistaan: ELÄKESÄÄSTÄJIEN SUOJAKSI SIIRTYMÄSÄÄDÖS Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen esittää eläkesäästämisen verokohtelusta käytävään kiistaan kompromissiratkaisua, jossa säästämisen jo ennen hallituksen veropäätösten julkituloa 13.11.2003 aloittaneiden asema turvataan siirtymäsäädöksellä. Uusia sääntöjä sovellettaisiin vain uusiin säästösopimuksiin. "Vanhan järjestelmän aikana eläketurvansa täydentämisen aloittaneiden on voitava halutessaan jatkaa turvallisin mielin niin, että vähennys tehdään edelleen ansiotulosta ja myös säästöt aikanaan verotetaan ansiotulona." "Uusissa säästösopimuksissa voidaan siirtyä kokonaan pääomaverotuksen puolelle, jos se viisaaksi katsotaan. Olennaista on, että uusimuotoisen säästämisen aloittava tietää heti aloittaessaan, että sekä vähennys että säästöjen verotus tapahtuu pääomaverotuksessa." Lehtinen korostaa, että hänen esittämänsä ratkaisu mahdollistaa pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamisen ja vaihtoehtojen lisäämisen samalla, kun säästämisensä jo aloittaneiden asema turvataan asianmukaisesti. "Hallituksen esittämä uusi malli muuttaa radikaalisti koko eläkesäästämistä. Olisi kohtuutonta pakottaa puoli miljoonaa eläkepäiviinsä varautuvaa suomalaista katkaisemaan nykyiset vakuutuksensa ja solmimaan uudet säästösopimukset niiden tilalle." "Eläkesäästäjät ovat aloittaneet säästämisensä hyvässä uskossa ja valtion sanaan luottaen. Ei ole olemassa asiaperusteita, joilla tämän luottamuksen pettämistä voisi yrittää selittää oikeaksi menettelyksi." Hallituksen alkuperäinen ajatus vanhojen sopimusten katkaisemisesta johtaisi kaoottiseen tilanteeseen, jossa kaikkien eläkesäästämisen jo aloittaneiden säästöt ja niiden verotus sekä aikarajat väkisin pilkottaisiin useisiin, keskenään täysin yhteismitattomiin osiin. Osa säästöistä verotettaisiin ansio- ja osa pääomatulona. "Tätä kokonaisuutta eivät ymmärtäisi enää asiantuntijatkaan, saati tavalliset eläkesäästäjät." Lehtinen muistuttaa, että aina aikaisemminkin eläkesäästöjen verokohtelua muutettaessa säästämisen jo aloittaneiden asema on turvattu siirtymäsäädöksellä. "Ei eläkesäästäjän asettaminen heittopussiksi ole nyt yhtään perustellumpaa, kuin aikaisemminkaan. Miksi siis juuri tällä kertaa eläkesäästäjät jätettäisiin vaille asianmukaisen siirtymäsäädöksen antamaa suojaa?" "Eläkesäästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon kansalainen sitoutuu jopa vuosikymmeniksi. On vain kohtuullista edellyttää myös valtiolta yhtä pitkäjänteistä sitoutumista säästöjen verokohteluun." Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00090/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.