Veronmaksajien Teemu Lehtinen hallituksen yritysveroesityksestä: KOKONAISUUS HAJANAINEN JA VEROTUSTA MUTKISTAVA - MYÖN

Lehdistötiedote 19.5.2004 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen hallituksen yritysveroesityksestä: KOKONAISUUS HAJANAINEN JA VEROTUSTA MUTKISTAVA - MYÖNTEISIÄ UUSIA LIEVENNYKSIÄ PAHITEN VÄLIINPUTOAVILLE Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen esittämiä korjauksia marraskuussa linjattuun yritysveropakettiin oikeansuuntaisina. Uudistus on kuitenkin kokonaisuutena hajanainen ja verosuunnittelua ruokkiva. "Myönteistä on, että hallitus on nyt yrittänyt hakea lievennystä pahimpiin väliinputoamisiin, jotka marraskuun periaatepäätöksen mukainen uudistus olisi alkuperäisessä muodossaan aiheuttanut." "Verojärjestelmän selkeydessä ja toimivuudessa otetaan kuitenkin kokonaisuutena reippaasti takapakkia. Hallituksen esittämä uusi verojärjestelmä on uusimpien paikkausten jälkeenkin rakenteellisesti nykyistä hyvin toimivaa ja linjakasta järjestelmää huonompi. Entisestään tulkintaongelmia lisäävät hallituksen esitykseen sisältyvät ketjuverotus ja käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoittojen verovapaus." "Verosuunnittelu palaa yritysten ja niiden omistajien arkipäivään. Monen yrittäjän kannalta järjestelmämuutos on hämmentävä ja ylimääräistä päänvaivaa aiheuttava, vaikka verotuksen taso ei juuri muuttuisikaan." "Nyt synnytetään mutkikas ja epävakaa järjestelmä, jota pahimmillaan rukataan jatkossa vuosittain suuntaan tai toiseen." Lehtinen löytää uudistuksesta myös myönteisiä rakenteellisia muutoksia. "Selvästi myönteiseksi asiaksi tässä uudistuksessa jää ainakin yhteisöverokannan alentaminen 26 prosenttiin. Näin vastataan osaltaan verokilpailun haasteisiin ja vahvistetaan yritysverotuksen pohjaa jatkossa." Uusi osinkoveromalli on Lehtisen mielestä kokonaisuutena edelleen nykyistä huonompi, vaikka sitä hallituksen esityksessä pahimpien väliinputoajaryhmien kannalta paikattiinkin. Monien yritysten ja niiden omistajien kannalta uudistus on nyt toimiva, mutta vaikutukset eroavat yksittäistapauksissa suuresti. "Useimpien vakavaraisten listautumattomien yhtiöiden ja niiden omistajien kannalta uusi malli on nyt saatu melko toimivaksi." "Sen sijaan niukkavaraisten yhtiöiden omistajien tilanne on edelleen hankala, vaikka hallituksen nyt esittämä muutos ansiotulovähennykseen tuo jonkin verran helpotusta heidän asemaansa hallituksen marraskuussa julkaisemaan osinkoveromalliin verrattuna." Selväksi häviäjäksi uudistuksessa jäävät tavalliset pörssiyhtiöihin varojaan sijoittaneet osakesäästäjät. "Ikävää on, että pörssiyhtiöihin sijoittaneiden osakesäästäjien saamille osingoille on tulossa ankarasti kahdenkertainen vero. Kun samalla varallisuusvero säilytetään ja myyntivoittoverotusta jopa kiristetään, ei kokonaisuutta voi pitää suomalaisen osakesäästäjän kannalta kohtuullisena." Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400-414 652 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301, 040-546 8693 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/19/20040519BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/19/20040519BIT00450/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.